Frågor och svar

Här kan du hitta svar på tidigare ställda frågor.

Med vilken typ av ideér kan jag kontakta Vivan om hjälp och råd?
Vi hjälper dig med alla idéer som kan utvecklas till nya produkter och nya tjänster, som på sikt kan leda till en bättre hälso- och sjukvård. Det kan till exempel vara en vidareutveckling av en befintlig produkt, en ny typ av tjänst, ett nytt tillbehör eller att göra något på ett nytt sätt. Genom Innovationssluss Vivan kan du som har en idé som kan förbättra hälso- och sjukvården, få stöd och råd för att komma vidare och utveckla din idé.

Hur hjälper Innovationssluss Vivan till med min idé?
Du kommer själv att jobba med att driva din idé vidare. Innovationssluss Vivan finns som ditt stöd och bollplank, och hjälper dig i ditt jobb att göra en produkt eller tjänst av din idé. Vi har bland annat ett nätverk av samarbetspartners som kan hjälpa dig att ta fram en prototyp, vidareutveckla en tjänst, hjälp vid affärsutveckling och finansiering, samt tillgång till experter inom vården som kan ge värdefull feed back till din idé.

Hur går man tillväga för att få presentera sin idé för Innovationssluss Vivan?
Du fyller enkelt i dina kontaktuppgifter och en beskrivning av din idé här på Innovationsluss Vivan under Jag har en idé. Vi kontaktar dig så snart som möjligt för att boka tid för ett möte.

Hur går det till när man träffar er på Innovationssluss Vivan om sin idé?
Vid ditt första möte går vi tillsammans igenom din idé och diskuterar om den eventuellt kan finnas sedan tidigare och söker i  databaser. Vi kan även anlita sjukhusbiblioteket för att utföra en nyhetsgranskning, där sökningar görs t ex i patentdatabaser för att få information kring vad som finns inom detta område idag. Om du inte redan har fyllt i ett idébeskrivningsformulär så gör vi det nu tillsammans. Därefter behöver idén bedömas av utvalda personer inom just ditt idéområde för att i ett så tidigt skede som möjligt få reda på behov och efterfrågan, lämplig utformning av produkten/tjänsten, potentiella testavdelningar och så vidare. Därefter börjar arbetet med att undersöka om idén är möjlig att kommersialisera. Ofta tas här fram en prototyp för att testa på arbetsplatsen. Gäller det en ny typ av tjänst kan man istället till exempel hitta en lämplig mentor som kan hjälpa till med vidareutvecklingen av tjänsten.

Kostar det något för mig att ta hjälp av Innovationssluss Vivan?
Nej, det kostar ingenting. Det du bidrar med är din tid, ditt engagemang och din vilja att driva din idé till en ny produkt eller ny tjänst.

Hur blir min idé en produkt eller tjänst som går att köpa?
Om din idé är bra, kan Innovationssluss Vivan hjälpa dig i ditt arbete att ta fram en prototyp av din produkt eller att förädla din tjänst. Vi kan även hjälpa dig hur du kan skydda din idé till exempel genom mönsterskydd eller patent, samt söka företag som kan tänka sig köpa din idé för att kunna tillverka och sälja produkten eller tjänsten.

Kan jag tjäna något på min idé och i så fall hur?
Det är väldigt få som blir förmögna på sina idéer men det är absolut möjligt att tjäna en slant. Om din idé är bra och det finns företag som ser ett intresse i produkten eller tjänsten så kan företaget köpa den. Du kan då få en engångssumma (down payment), eller en provision (royalty) på företagets försäljning av produkten eller tjänsten.

Väljer du istället att starta eget företag så är det företaget som kan komma att tjäna pengar på försäljningen av din produkt eller tjänst.

Innovationssluss Vivan kan även hjälpa dig vidare till Almi Företagspartners nationella nätverk av rådgivare gällande start av eget företag. Inom Almi finns även förmånliga lånemöjligheter.

Behöver man känna till en hel del om patent, mönsterskydd, licenser och innovationer för att utveckla sin idé?
Nej, om du bara har en god idé och viljan att göra något av den så hjälper och vägleder Innovationssluss Vivan dig under resans gång. I vårt nätverk finns experter inom dessa områden som vi kan dra nytta av. Innovationssluss Vivan stöttar dig så långt din idé tar dig, eller tills du har ett avtal med ett företag (licensavtal) i handen.

Hur lång tid tar det för min idé att bli en färdig produkt eller tjänst?
Du bör ha gott tålamod eftersom det kan ta lång tid. Om det gäller relativt okomplicerade produkter eller tjänster som flera företag visar intresse för så kan det ta ett år. Mer komplicerade produkter eller tjänster kan ta flera år att få ut till försäljning på marknaden. Vår målsättning på Innovationssluss Vivan är att underlätta den här processen genom att snabbt koppla samman idéer med rätt samarbetspartners i vårt nätverk.

Kan vem som helst lämna en idé till Innovationssluss Vivan?
Ja, så länge det rör sig om en idé som kan utvecklas till en ny produkt eller en ny tjänst som förbättrar hälso- och sjukvården.