Verksamheter och mottagningar

Du kanske ska till 1177 Vårdguiden? Där finns kontaktuppgifter till våra vårdcentraler och andra mottagningar.

Hitta kontaktuppgifter till vårdcentraler och mottagningar. Få information om sjukdomar och behandlingar. Gör vårdärenden via e-tjänster.

 

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 


 

A


Abortmottagning

Akutmottagning

Allmänmedicin

Allmänpsykiatrisk slutenvård

Ambulanshelikoptersjukvården

Ambulanssjukvård

Anestesi, operation, intensivvård (an-op-iva)

Antikoagulationsmottagningen, Centralsjukhuset Karlstad

Antikoagulationsmottagningen, Sjukhuset Torsby

Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro

Arbetsterapimottagningen

Arvika Sjukhus (Sjukhuset i Arvika)

Arytmimottagningen

 

Till sidans topp

 

B


Barnmorskemottagning

Barnavårdcentral

Barn- och ungdomshabiliteringen

Barn- och ungdomsmedicin

Barn- och ungdomsspsykiatri (BUP)

BB

Beroendecentrum

Bröstcentrum 

 

Till sidans topp

 

C


Centralsjukhuset i Karlstad 

Centrum för traumatisk stress

Centrum för ätstörningar

Cytostatikamottagningen

 

Till sidans topp

 

D


Dagvårdsavdelningen, centralsjukhuset

Diabetesmottagningen

Dietistmottagningen

Dialysmottagningen

 

Till sidans topp

 

E


Endokrin- och diabetescentrum

Endoskopimottagningen

 

Till sidans topp

 

F


Familjecentraler

Fertilitetsmottagningen

Folktandvården

Fotvårdsmottagningen

Fysioterapimottagningen

Förlossningsavdelning

Föräldrastödsmottagningen

Förskoleteamet Tummen

 

Till sidans topp

 

G


Gynekologiska mottagningen

 

Till sidans topp

 

H


Hematologimottagningen

Hjälpmedelsservice

Hjärtmottagningen

Hjärt- och akutmedicin

Hjärtsviktsmottagningen

Hudsjukvård

Hälsokontroll bröst

Hörselvården

 

Till sidans topp

 

I


Idrottshälsan

Infektion

Intensivvård (an-op-iva)

Intensivvårdsavdelning 2, Centralsjukhuset Karlstad

 

Till sidans topp

 

J


Inga sidor på J

 

Till sidans topp

 

K


Karlstad sjukhus (Centralsjukhuset i Karlstad)

Kirurgi

Kirurgmottagningen

Kirurg- och stomimottagningen

Klinisk fysiologi

Klinisk kemi

Klinisk mikrobiologi

Klinisk patologi

Kranskärlsmottagningen

Kristinegården

Kuratorsmottagningen

Kvinnosjukvård

 

Till sidans topp

 

L


Laboratoriemedicin

Laromottagningen

Lekterapin

Logopedenhet

Lungmedicinmottagningen

Länsgemensam psykiatri

 

Till sidans topp

 

M


Mag- och tarmmottagningen

Mammografi

Medicinkliniken

Minnesmottagningen

Mottagning för stressrelaterad ohälsa

Mottagningen för sexuell hälsa

Musik- och bildterapimottagningen

Mödravårdscentral

 

Till sidans topp

 

N


Neurologi och rehabilitering

Neuropsykiatriska mottagningen

Njurmedicinkliniken

Närvårdsavdelningar

 

Till sidans topp

 

O


Obesitasmottagningen 

Obstetrisk öppenvård

Onkologikliniken

Operation (an-op-iva)

Ortopedi

 

Till sidans topp

 

P


Palliativa konsultteam

Patienthotellet

Psykiatri

Psykiatrisk intensivvård

Psykiatriska akutmottagningen

Psykiatrisk öppenvård

Psykologenhet

Psykologmottagning för föräldra- och barnhälsovård

Påsdialysmottagningen

 

Till sidans topp

 

Q


Inga sidor på Q

 

Till sidans topp

 

R


Radiologi

Rehabilitering

Reumatologimottagningen

Rättspsykiatri

Röntgen 

 

Till sidans topp

 

S


Sjukgymnastmottagningen

Sjukhuset Arvika

Sjukhuset Karlstad

Sjukhuset Torsby

Självdialysmottagningen

Smittskydd Värmland

Smärtcentrum

Specialistmödravården

STI-mottagningen

Stomimottagningen

Strokemottagningen

Strålbehandlingsenhet

Syncentralen

 

Till sidans topp

 

T


Tandvård

Torsby Sjukhus (Sjukhuset Torsby)

Transfusionsmedicin

Tummen

 

Till sidans topp

 

U


Ultraljudsmottagningen

Ungdomsmottagningar

Urologmottagningen

Uroterapimottagningen

 

Till sidans topp

 

V


Vaccinationscentrum

Vuxenhabilitering

Vårdavdelning 3, ortopedi, Centralsjukhuset Karlstad

Vårdavdelning 4, ortopedi, Centralsjukhuset Karlstad

Vårdavdelning 5, kirurgi, Centralsjukhuset Karlstad

Vårdavdelning 6, kirurgi, Centralsjukhuset Karlstad

Vårdavdelning 7, onkologi, Centralsjukhuset Karlstad

Vårdavdelning 8, medicin, Centralsjukhuset Karlstad

Vårdavdelning 9, medicin, Centralsjukhuset Karlstad

Vårdavdelning 11, barn- och ungdomsmedicin, Centralsjukhuset Karlstad

Vårdavdelning 12, barn- och ungdomsmedicin, Centralsjukhuset Karlstad

Vårdavdelning 14, kvinnosjukvård, Centralsjukhuset Karlstad

Vårdavdelning 15, kirurgi, Centralsjukhuset Karlstad

Vårdavdelning 16, öron-, näs-, och halssjukvård, Centralsjukhuset Karlstad

Vårdavdelning 31 och 32, infektionskliniken och vaccinationscentrum, Centralsjukhuset Karlstad 

Vårdavdelning 33, njurmedicin, Centralsjukhuset Karlstad

Vårdavdelning 34, neurologi och rehabilitering, Centralsjukhuset Karlstad

Vårdavdelning 42, allmänpsykiatrisk slutenvård, Psykiatrihuset Karlstad

Vårdavdelning 43, allmänpsykiatrisk slutenvård, Psykiatrihuset Karlstad

Vårdavdelning 44, allmänpsykiatrisk slutenvård, Psykiatrihuset Karlstad

Vårdavdelning 45, allmänpsykiatrisk slutenvård, Psykiatrihuset Karlstad

Vårdavdelning 46, allmänpsykiatrisk slutenvård, Psykiatrihuset Karlstad

Vårdavdelning 56, hjärt- och akutmedicin, Centralsjukhuset Karlstad

Vårdavdelning 57, hjärt- och akutmedicin, Centralsjukhuset Karlstad

Vårdavdelning 58, medicin, Centralsjukhuset Karlstad

Vårdavdelning 59, neurologi och rehabilitering, Centralsjukhuset Karlstad

Vårdavdelning 63, Sjukhuset Torsby

Vårdavdelning 64, Sjukhuset Torsby

Vårdavdelning 65, Sjukhuset Torsby

Vårdavdelning 70, Sjukhuset Arvika

Vårdavdelning 76, Sjukhuset Arvika

Vårdavdelning 78, Sjukhuset Arvika

Vårdavdelning 79, Sjukhuset Arvika

Vårdcentral

 

Till sidans topp

 

W


Waranmottagningen

 

Till sidans topp

 

X


Inga sidor på X

 

Till sidans topp

 

Y


Inga sidor på Y

 

Till sidans topp

 

Z


Inga sidor på Z

 

Till sidans topp

 

Å


Inga sidor på Å

 

Till sidans topp

 

Ä


Äldrepsykiatri

 

Till sidans topp

 

Ö


Ögonsjukvård

Öron- näs- och halssjukvård

 

Till sidans topp