Sjukhuskyrka

Sjukhusen i Arvika, Karlstad och Torsby har alla varsin sjukhuskyrka, här samverkar de kristna samfunden i den andliga vården.

Tänd ett ljus

Sjukhuskyrkan finns till för våra patienter, anhöriga och personal på sjukhusen. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Vårt arbete kan i huvudsak sammanfattas så här:

  • Stöd i akuta situationer.
  • Själavårdssamtal.
  • Andakt och förbön.
  • Enskild nattvard.
  • Andakt vid avsked av avlidna.
  • Dop i krissituation.
  • Barnbegravningar.
  • Sorgegrupper.
  • Stöd och handledning av personal.
  • Förmedling av kontakt med själavårdare från hemförsamling eller med företrädare för andra kyrkor, samfund och religioner. 

Här hittar du sjukhuskyrkans grunddokument.

Mer om sjukhuskyrkan på den nationella webbplatsen.

 

Centralsjukhuset Karlstad

Sjukhuskyrkan hittar man vid röda gatan mellan hiss B och C. Det finns även ett meditationsrum i samma korridor.

Kontaktpersoner

Anna-Karin Berglind
Sjukhusdiakon
Finns i regel på sjukhuset:
Måndag-fredag 8.00-17.00
Telefon: 054-61 58 04
E-post: anna-karin.berglind@liv.se

Margareta Hagelberg
Sjukhuspräst
Telefon: 054-153 85 
E-post: margareta.hagelberg@liv.se

Anders Persson
Sjukhuspastor
Finns i regel på sjukhuset:
Tisdag-onsdag 8.00-17.00, samt torsdag 8.00-12.00
Tel: 054-61 57 63
E-post: anders.persson@liv.se

 

Sjukhuset Arvika

På Sjukhuset i Arvika hittar du sjukhuskyrkan på samma plan som röntgenmottagningen. Rummet kallas för Stillhetens rum och står alltid öppet.

Kontaktpersoner:

Gunnel Wedin
Sjukhusdiakon
Träffas i Stillhetens rum måndagar och fredagar 13.00-13.30.
Övrig tid via telefon eller e-post.
Telefon: 0570-72 82 18
E-post: gunnel.widin@svenskakyrkan.se

Karin Jansson
Sjukhuspräst
Träffas i Stillhetens rum tisdagar 13.00-13.30.
Övrig tid via telefon eller e-post.
Telefon: 0570-72 82 98
E-post: karin.m.jansson@svenskakyrkan.se

 

Sjukhuset Torsby

För den som behöver en stilla stund för sig själv eller med sina anhöriga är meditationsrummet på plan 3 öppet dygnet runt, samma plan som röntgen och biblioteket.

Kontaktpersoner:

Karin Löwestam-Öberg
E-post: karin.lovestam-oberg@svenskakyrkan.se
Telefon: 070-671 39 61

Johan Bonander
E-post: johan.bonander@svenskakyrkan.se