Patientlagen

Den 1 januari 2015 infördes en patientlag i Sverige. Meningen med den nya lagen är att du som patient ska bli mer delaktig i din vård och känna dig välinformerad och trygg.

I lagen står det bland annat att vårdpersonalen är skyldig att ge dig tydlig och begriplig information om din sjukdom och vilka behandlingar som finns. Du ska också kunna välja öppen vård i hela landet.

Den nya lagen innehåller även bestämmelser om till exempel vårdgaranti, val av hjälpmedel, ny medicinsk bedömning och barns inflytande över sin vård.

Mer information om patientlagen finns på 1177.se/patientlagen. På 1177.se finns också information om sjukdomar, undersökningar och behandlingar.