Hälsa, vård och patientinformation

Information om hälsa, vård och regler och rättigheter för dig som patient och anhörig finner du på 1177 Vårdguidens webbplats.

Hitta kontaktuppgifter till vårdcentraler och mottagningar. Få information om sjukdomar och behandlingar. Gör vårdärenden via e-tjänster.

 

Akut sjuk

Om du är allvarligt skadad eller sjuk och behöver ambulans, ska du ringa SOS-centralen på telefon 112.

 

Boka tid eller kontakta din vårdcentral

Om du vill boka tid för provtagning, läkarbesök, med mera, kontakta i första hand vårdcentralen där du är listad. Är det lördag eller söndag ska du vända till jourcentralen.

Vet du inte vilken vårdcentral du tillhör kan du läsa mer om Hälsoval Värmland på 1177 Vårdguiden.

 

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt, året runt. För att få rådgivning ringer du till telefonnumret 1177, samtalet kostar som ett vanligt lokalsamtal.

Telefon: 1177
Texttelefon: 0771- 11 77 99
Via webben: 1177.se/varmland

 

E-tjänster

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt dygnet runt. Du kan bland annat

 • beställa och omboka tid,
 • förnya recept
 • och se dina läkemedel.

 

Giftinformation

08-33 12 31

Läkemedelsrådgivning

0771- 450 450

Psykiatrisk telefonrådgivning

054-61 56 03

 

Välja vårdcentral

Du kan välja den vårdcentral som passar dig bäst. Du kan välja en landstingsdriven eller en vårdcentral som drivs av ett privat företag på uppdrag av landstinget.

 

Regler och rättigheter

Hälso- och sjukvården regleras av ett antal olika regler och rättigheter. Du som patient har ett skydd i form av både lagstiftning och de skyldigheter som landstingen har. På 1177 Vårdguidens tema om regler och rättigheter hittar du information om till exempel

 • egen vårdbegäran (egen remiss),
 • vårdgaranti och väntetider i vården,
 • patientlagen,
 • vart du vänder dig med klagomål,
 • patientavgifter,
 • ny medicinsk bedömning,
 • sjukresor,
 • sekretess,
 • patientjournal,
 • vård för personer från andra länder
 • och transport av avliden.  

På 1177 Vårdguiden kan du söka information om över 60 000 hjälpmedel och få information om hur det går till att få ett hjälpmedel 

Lex Maria innebär att vårdgivaren har skyldighet att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig vårdskada. Landstinget i Värmlands Lex Maria-anmälningar.

 

Hälsa

Hälsa handlar om sådant som är viktigt för varje människas välbefinnande, men också om livskriser, tankar och funderingar kring olika skeden i livet. På 1177 Vårdguidens tema om hälsa kan du läsa mer om till exempel

 • alkoholvanor,
 • att bli äldre,
 • egenvård,
 • mat och näring,
 • motion och rörelse,
 • psykisk hälsa
 • och sömn.

 

Så kan du hjälpa

Sjukvården i Värmland räddar många människors liv genom att det finns personer som lämnar blod och plasma och donerar organ. Vi kan också hjälpa våra nyfödda barn och nyblivna mammor genom att tillhandahålla med donerad bröstmjölk.