Landstingsarkivet

Landstingsarkivet tar hand om arkivmaterial från landstingets hälso-och sjukvård.

 

Vi har bland annat arkivmaterial från Filipstads sjukhus från 1763 fram till dagens vårdcentraler, sjukhus, tandvård och omsorg. Av landstingets utbildningsverksamhet märks speciellt arkivmaterialet från vårdskolorna och folkhögskolorna. 

Vi har även material från landstingets olika beslutande organ som till exempel landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen sedan 1863.

 

Landstingsarkivets uppdrag

Landstingsarkivet svarar för handlingarnas fortsatta vård samt service gentemot allmänhet, forskare, media och myndigheter. Landstingsarkivet ska dessutom levandegöra arkivmaterialet.

Forskare hänvisas till Arkivcentrums gemensamma expedition, plan 3. 

Förfrågningar om sjukjournaler

Förfrågningar om sjukjournaler görs på den konsulterande vårdinrättningen.

 

Landstingets arkivarier

Landstingets arkivarier ger råd och anvisningar, utövar tillsyn och handlägger frågor rörande informationhantering samt arkiv- och dokumenthantering.

Personuppgiftsombudet handlägger frågor om bland annat begäran om utdrag av personuppgifter från landstingets IT-system. Personuppgiftsombud är Henrik Landtmanson.