Allt fler måltider levererade till nöjda kunder

En ökning med 13000 måltider jämfört med året innan, en ökning av etiska livsmedel och ökade inköp av ekologiska livsmedel jämfört med budget. Det är några av resultaten när Kost- och servicenämnden i Värmland summerar 2016 i årsredovisningen.

Kost- och servicenämnden är gemensam för landstinget och kommunerna i Karlstad, Kil och Kristinehamn. Nämnden har inrättats för att åstadkomma en kostnadseffektiv måltidsverksamhet med hög kvalitet. Det handlar främst om patientmåltider på Centralsjukhuset i Karlstad, samt portionsförpackade måltider till en stor grupp brukare inom den kommunala vården i de berörda kommunerna.

Totalt tillverkades och förpackades 300 500 måltider i storköket på CSK inom ramen för nämndens verksamhet. Det är en ökning med cirka 13 000 måltider jämfört med året innan. Alla parter i nämndens verksamhet har ökat sina beställningar av måltider. 

Ekologiskt över målet

Under 2016 köptes ekologiska livsmedel motsvarande 33.27 procent av den totala budgeten. Det är över målet på 30 procent men något mindre än 2015. Det förklaras bland annat av brist på ekologiskt kött.

När det gäller så kallade etiska livsmedel så uppfylldes inte målet på tio procent, men ändå nära en fördubbling jämfört med 2015, från 3.78 till 6.17 procent. Fortfarande är det bristen på etiska livsmedel producerade för storkök som förklarar svårigheten att nå målet.

Närproducerade produkter motsvarar cirka åtta procent av livsmedelsbudgeten. I det nya avtalet för 2016 finns bland annat nötkött, värmländsk hack- och fläskkorv och kassler från lokala producenter.

Det nya kostavtal som blev klart i november 2016, betraktas som mycket framgångsrikt och har uppmärksammats även nationellt. Det är en upphandling som ger hög kvalitet till bästa pris. Samtidigt är det anpassat till höga miljökrav.

Nöjda kunder i enkät

Under året genomfördes en omfattande kundenkät. Helhetsbedömningen blev 4.9 poäng på en sexgradig skala. Brukarna är särskilt nöjda med utbudet, att maten är god, färdiglagad och att den levereras till hemmet.

I kundenkäten fångades även förbättringsområden upp, bland annat när det gäller grönsakers konsistens, de får till exempel inte vara för hårdtuggade. Önskemålen om mer färska grönsaker är däremot svårare att tillgodose, på grund av hållbarhetsproblem i samband med veckoleveranser av mat.

Under 2016 togs även fram en ny meny som inte innehåller fläskkött. Alltfler brukare äter inte fläskkött och för dem blir det nu enklare att beställa mat.