Nyheter Landstinget i Värmland

Slutrapport för Operationscentrum

Både tidplan och budget höll! Efter drygt fem år från första spadtaget presenterades en slutrapport för Hus 60, Operationscentrum, nyligen för landstingsstyrelsen.

Nu startar stödgrupper för barn och unga i sorg

Om någon i familjen dör blir ingenting sig likt igen. Då kan det hjälpa att träffa andra som varit med om samma sak och som vet vad det handlar om.

Alltfler elbilar i landstingets bilpark

Landstingets satsning på att minska användningen av fossila bränslen fortsätter. Under september månad levererades 55 nya elbilar av modell Volkswagen Golf till landstinget. De ersätter tjänstebilar som drivits med diesel, bensin och E 85.

Budget och ekonomisk flerårsplan beslutade i landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige beslutade på tisdagen om budget, landstingsplan och investeringsplan för 2018 samt ekonomisk flerårsplan för 2018-2020.

Landstingsfullmäktige har fattat beslut om att bilda regionkommun

På tisdagen fattade landstingsfullmäktige beslut om att skicka in en ansökan till regeringen om att bilda regionkommun. Den nya organisationen kommer att träda i kraft den 1 januari 2019.

Centralsjukhuset: Arbetet med översvämningsskyddet går vidare – snart öppnar Älvgatan igen

Under helgen 19-20 augusti öppnar Älvgatan i Karlstad för trafik igen, likaså gång- och cykelbron över Klarälven.

Samtliga kommuner positiva till att bilda regionkommun

Processen att bilda en värmländsk regionkommun, det vill säga en ny organisation bestående av Landstinget i Värmland och Region Värmland, fortskrider. Efter en andra remissomgång står det klart att samtliga kommuner är positiva till förslaget.

Forskning utvecklar hälso- och sjukvården

Forskning utvecklar hälso- och sjukvården

Forskning och utvecklingsprojekt är en viktig del i Landstinget i Värmlands strävan efter att förbättra och utveckla hälso- och sjukvården. I år är cirka 3,5 miljoner kronor avsatta för forsknings- och projektändamål.

Allt fler värmlänningar kontaktar vården via nätet

Allt fler värmlänningar sköter sina kontakter med vården via 1177 Vårdguidens e-tjänster. I maj månad gjordes över 110 000 inloggningar på 1177.se.

Nu har förslagen för framtidens primärvård presenterats

Nu har förslagen för framtidens primärvård presenterats

Tillsammans arbetar medarbetarna inom område öppenvård för att utveckla framtidens primärvård i Värmland. På tisdag redovisade sju arbetsgrupper sina förslag för det fortsatta arbetet. Målet är att skapa en bättre vård och en hållbar arbetsmiljö.

”Fler utbildningsplatser – ödesfråga för vården”

Det är upp till staten och lärosätena att garantera att det finns tillräckligt många utbildningsplatser för vårdpersonal. Det lyfter företrädare för Samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion i en debattartikel i Svenska Dagbladet i dag.

Älvgatan i Karlstad samt gång- och cykelbron över Klarälven stängs av 12 juni-11 augusti – provisorisk väg anläggs mot akuten

Arbetet med att bygga ett översvämningsskydd på Centralsjukhusets norra sida går vidare. Den 12 juni och nio veckor framåt stängs Älvgatan i höjd med Rosenborgsgatan fram till Lasarettsgatan.

Stefan och Paula driver landstingsfrågor internationellt

Hallå där Stefan Jonsson (S) som tillsammans med Paula Holst (M) utsetts av landstingsstyrelsen till att representera landstinget det internationella ungdomsnätverket Youth Regional Network, YRN, en mötesplats för unga politiker.

Framgångsrikt arbete med cellprovskontroller intensifieras

Ett målmedvetet arbete har gjort Värmland till ett av landets bästa landsting när det kommer till täckningsgrad för cellprovskontroller. Nu intensifieras arbetet ytterligare.

Kost- och servicenämndens resultat 2016

En ökning med 13000 måltider jämfört med året innan, en ökning av etiska livsmedel och ökade inköp av ekologiska livsmedel jämfört med budget. Det är några av resultaten när Kost- och servicenämnden i Värmland summerar 2016 i årsredovisningen.

”En av tio har tecken på njursjukdom – tidig behandling ger goda utsikter”

På torsdag arrangeras världsnjurdagen. På Centralsjukhuset stundar föreläsning och erbjudande av blodtryckstester. Målet är att öka medvetenheten om vikten av våra njurar för vår allmänna hälsa och att minska njursjukdom och tillhörande hälsoproblem.

Akutmottagningen för barn och unga invigd

Akutmottagningen för barn och unga invigd

Två nya sektioner har kompletterat akutmottagningen på Centralsjukhuset. På fredagen invigdes den senaste – en separat akutmottagning för barn och unga dit upp till 15 000 patienter väntas tas komma årligen.

Partierna positiva till fortsatt regionbildningsprocess

Den värmländska regionbildningskommittén gav på fredagen klartecken till fortsatt arbete med frågan om bildandet av en värmländsk regionkommun.

Smittspårning av tuberkulos vid sjukhus i Värmland

Sedan en patient som vårdats på sjukhuset i Torsby samt på Centralsjukhuset i Karlstad diagnostiserats med tuberkulos pågår smittspårning bland personer som haft kontakt med den sjuke.

Grisknörren ska vara kvar!

Bilden med "grisknörren" använder landstingets koststrateg, Maria Ohlqvist, som symbol för att kött ska komma från friska svenska djur, gärna närproducerat.