Kurs för personal: Psykisk livräddning – baskurs i suicidprevention

Tid
Måndag 3 september 13:00 - 16:00

Att bedöma suicidrisk är en svår uppgift för alla som arbetar inom vård, skola och omsorg. Den här kursen är för dig som vill känna en större trygghet i mötet med en människa som befinner sig i en suicidal kris.

Psykisk livräddning är en baskurs om suicidprevention. Efter kursen ska du känna till suicidalitetens grunder. Du ska också känna dig mer bekväm med att tala om självmord och bemöta en människa i olika skeden av den suicidala processen.

Föreläsare

Kursen hålls av erfarna föreläsare från organisationen Suicidprevention i väst.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla yrkeskategorier som kan komma i kontakt med suicid, allvarlig självdestruktiv handling, uttryckta suicidtankar, oro för eller misstanke om förestående suicidhandling. Det gäller dig som jobbar inom Landstinget i Värmland, en kommun i Värmland eller i andra organisationer som kommer i kontakt med personer med suicidtankar.

Kostnad

Det tas inte ut någon avgift för kursen men anmälan krävs.

Orter

Kursen ges på flera platser i Värmland:

Tid

Plats

Måndag
3 september klockan 13–16

Karlstad

Tisdag
4 september klockan 13–16

Norra Värmland:

Munkfors

Onsdag
5 september klockan 13–16

Östra Värmland

Måndag
24 september klockan 13–16

Västra Värmland

Tisdag
25 september klockan 13–16

Grums

 

Ytterligare information om kursens innehåll, plats och anmälan ges senare.

Arrangör

Arrangör för kursen är Värmlands regionala samordningsgrupp för suicidprevention. På www.liv.se/suicidprevention kan du läsa mer om samordningsgruppen och få information om suicid och suicidprevention.