Kurs för personal: Psykisk livräddning – baskurs i suicidprevention

Tid
Måndag 3 september 13:00 - 16:00

Att bedöma suicidrisk är en svår uppgift för alla som arbetar inom vård, skola och omsorg. Kursen Psykisk livräddning är för dig som vill känna en större trygghet i mötet med en människa som befinner sig i en suicidal kris.

Psykisk livräddning är en baskurs om suicidprevention. Efter kursen ska du känna till suicidalitetens grunder. Du ska också känna dig mer bekväm med att tala om självmord och bemöta en människa i olika skeden av den suicidala processen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla yrkeskategorier som kan komma i kontakt med suicid, allvarlig självdestruktiv handling, uttryckta suicidtankar, oro för eller misstanke om förestående suicidhandling. Det gäller dig som jobbar inom Landstinget i Värmland, en kommun i Värmland eller i andra organisationer som kommer i kontakt med personer med suicidtankar.

Föreläsare

Kursen hålls av erfarna föreläsare från organisationen Suicidprevention i väs

Kostnad

Det tas inte ut någon avgift för kursen men anmälan krävs.

Orter

Kursen ges på flera platser i Värmland:

Tid

Plats

Måndag
3 september klockan 13–16

Karlstad

Tisdag
4 september klockan 13–16

Munkfors

Onsdag
5 september klockan 13–16

Kristinehamn

Måndag
24 september klockan 13–16

Arvika

Tisdag
25 september klockan 13–16

Grums

Tisdag 
6 november
klockan 13–16

Karlstad

 

Mer information och länk till anmälan finns på liv.se/suicidprevention

Arrangör

Arrangör för kursen är Värmlands regionala samordningsgrupp för suicidprevention.

På www.liv.se/suicidprevention kan du läsa mer om samordningsgruppen och få information om suicid och suicidprevention.