ST-läkarprogram

I direktiven för ST-utbildningen ingår att alla ST-läkare ska ha regelbunden handledning av specialistläkare som genomgått handledarutbildning. Handledarutbildningar liksom handledarutvecklingskurser anordnas regelbundet inom landstingets regi.

Vi erbjuder obligatoriska utbildningar för ST-läkare inom de övergripande kompetensområdena.

Kursutbud inom Landstinget i Värmland  
2015:8    
Delmål Målbeskrivning Ingår i kurs
a1 Medarbetarskap, ledarskap och pedagogik ST LIV
a2 Etik, mångfald och jämlikhet Etik, mångfald och jämlikhet för ST-läkare
a5 Medicinsk vetenskap Medicinsk vetenskap samt E B P
a6 Lagar och andra föreskrifter samt Hälso- och sjukvårdens organisation  Juridik för ST-läkare samt ST LIV
     
     
Delmål Målbeskrivning Ingår i kurs
b1 Kommunikation med patienter och närstående ST LIV
b2 Sjukdomsförebyggande arbete Sjukdomsförebyggande arbete för ST-läkare
b3 Läkemedelsbehandling Läkemedelsbehandling för ST-läkare
b4 Försäkringsmedicin Försäkringsmedicin för ST-läkare
b5 Palliativ vård i livets slutskede Kurs i Palliativ vård för ST-läkare

 

2008:17    
Delmål Målbeskrivning Ingår i kurs
13-18 Kommunikativ kompetens ST LIV
13-18 Ledarskapskompetens inkl Hälso och sjukvårdens organisation ST LIV
19-20 (21) Kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete Medicinsk vetenskap samt E B P
     
  Juridik (vissa specialiteter) Juridik för ST-läkare
  Katastrofmedicin (vissa specialiteter) Katastrofmedicin

 

Klinisk forskning och utvecklingsprojekt

Förutom det vetenskapliga projektarbete som är en obligatorisk del i ST, vill landstinget stimulera till klinisk forskning redan under ST-tiden. Varje division har en FoU ledare och forskningsmedel kan sökas från Centrum för Klinisk Forskning.