Som ST-läkare kan du jobba på vårdcentraler och mottagningar i landstinget.

Allmänmedicin

Tf Divisionschef: Eva Bergquist
eva.bergquist@liv.se

Studierektorer

Västra: Anders Plate
anders.plate@liv.se

Centrala: Johanna Glennert
johanna.glennert@liv.se

Östra: Fredrik Carlstedt
Fredrik.Carlstedt@liv.se

Norra: Marie-Louise Mauritzon
marie-louise.mauritzon@liv.se

Anestesi

Verksamhetschef: Tina Crafoord
tina.crafoord@liv.se

Studierektor:Fredrik Helliksson
fredrik.helliksson@liv.se

Barn- och ungdomsmedicin

Verksamhetschef: Maria Lindström Bagge
maria.lindstrom.bagge@liv.se

Studierektor: Eva Albinsson
eva.albinsson@liv.se

Barn- och ungdomspsykiatri

Verksamhetschef: Maria Svensson
maria.svensson@liv.se

Barnhabilitering

Verksamhetschef: Lena Möller
lena.moller@liv.se 

Klinisk fysiologi

Verksamhetschef: Ann-Charlotte Johansson
charlotte.johansson@liv.se

Studierektor: Susanne Holmström
susanne.holmstrom@liv.se

Hudkliniken

Verksamhetschef: Lena larsson
lena.larsson@liv.se

Studierektor:
robert.holik@liv.se

Infektionskliniken

Verksamhetschef: Tomas Ahlqvist
tomas.ahlqvist@liv.se

Studierektor: Staffan Tevell
staffan.tevell@liv.se

Internmedicin inklusive geriatrik

Ft Verksamhetschef: Bengt Norberg
bengt.norberg@liv.se

Studierektor:
ingmar.nilsson@liv.se

Kirurgi och urologi

Verksamhetschef: Mikael Bergenheim och Tony Schönberg
mikael.bergenheim@liv.se  tony.schonberg@liv.se

Studierektror:  vakant

Klinisk kemi

Verksamhetschef: Birgit Eriksson
birgit.eriksson@liv.se

Neurologi

Verksamhetschef: Maria Toreheim Kase
maria.toreheim.kase@liv.se

Studierektor: Felix Andler
felix.andler@liv.se

Njurmedicin

Verksamhetschef: Anna-Karin Larsson
anna-karin.larsson@liv.se

Studierektor:
ingmar.nilsson@liv.se

Obstetrik och gynekologi

Verksamhetschef: Anna Hessel
anna.hessel@liv.se

Studierektor: Hugo Hessel
hugo.hessel@liv.se

Onkologi

Verksamhetschef: Marinette Moberg
marinette.moberg@liv.se

Medicinskt ansvarig: Jörgen Hansen
jorgen.hansen@liv.se

Studierektor: Britta Lödén
britta.loden@liv.se

Ortopedi

Verksamhetschef: Jannis Ioannidis
jannis.ioannidis@liv.se

Studierektor: Stamatis Parais
stamatis.parais@liv.se

Patologi

Verksamhetschef: Charlotta Gestblom
charlotta.gestblom@liv.se

Studierektor: Henrik Edvardsson
henrik.edvardsson@liv.se

Psykiatri

Divisionschef: Karin Haster
karin.haster@liv.se

Tf studierektor: Hans Kleine
willem.kleine@liv.se

Radiologi

Verksamhetschef: Dan Drobin
dan.drobin@liv.se

Studierektor: Susanne Holmberg
susanne.holmberg@liv.se

Vuxenhabilitering

Verksamhetschef: Lena Möller
lena.moller@liv.se

Ögonklinik

Verksamhetschef:Lennart Sjöbom
lennart.sjobom@liv.se

Studierektor: Kerstin Hedenskog Damm
kerstin.hedenskog.damm@liv.se

Öron-, näs- och halsklinik

Verksamhetschef: Peter Stenbom
peter.stenbom@liv.se

Studierektor: Anne Renberg
anne.renberg@liv.se