Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP)

PTP är praktisk tjänstgöring som psykolog under ett år för att psykologer efter psykologexamen ska få legitimation.

Landstinget i Värmland arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare för psykologer. Genom rekrytering av PTP-psykologer vill vi säkerställa framtida behov av psykologer. Landstinget i Värmland har för närvarande drygt 60 psykologer inom olika verksamheter. Medelåldern bland våra psykologer är hög och antalet pensionsavgångar stort under den kommande tioårsperioden.

Psykologerna verkar inom habilitering och rehabilitering, somatisk vård och primärvård. Största andelen av psykologerna arbetar inom Område Öppenvård.

 

PTP-programmet

Landstinget i Värmland startade PTP-programmet 2008 och har idag 13 inskrivna PTP-psykologer. Programmet samordnas av en studierektorstjänst på 25 procent, som arbetar mot såväl PTP-psykologerna som handledare samt berörda chefer.

PTP-programmet följer Socialstyrelsens föreskrifter. För vidare information: PTP-handboken - Nationell handbok för praktisk tjänstgöring för psykologer.

Inom ramen för PTP-programmet erbjuds du internutbildning med fokus på din professionaliseringsprocess, kollegialt nätverk samt vägledning av studierektor. För vidare information se vårt schema för PTP-träffar.

 

Att göra PTP hos oss

Landstinget har inga fasta PTP-tjänster att söka, istället annonseras PTP-tjänster fortlöpande under året. Här listas våra våra lediga tjänster. Även annonser där man efterlyser legitimerade psykologer kan vara intressanta att söka för dig som blivande PTP-psykolog. Vid annonsering efter legitimerade psykologer rekommenderar vi att du kontaktar de personer som står uppgivna i annonsen för att fråga om PTP-tjänstgöring kan vara aktuellt.

Vad gäller handledning och övrig struktur kring PTP-tjänstgöringen följs Socialstyrelsens föreskrifter.

Vi kan ofta erbjuda en tjänst efter avslutad PTP

När PTP-året är slut kan vi ofta erbjuda en tjänst som legitimerad psykolog med möjligheten till goda karriärvägar. Välkommen att söka PTP-hos oss!