Kompletterande underläkartjänstgöring, KULT

Kompletterande underläkartjänstgöring, KULT, är ett introduktionsprogram för läkare med legitimation från andra europeiska länder.

Inom introduktionsprogrammet anställs läkare på respektive vårdcentral från dag ett, med sex månaders provtjänst. Går provtiden bra övergår tjänsten per automatik till en tillsvidareanställning som ST.

KULT-programmet vänder sig till läkare som redan har en läkarlegitimation som är giltig i Sverige. Flera europeiska länder saknar en motsvarighet till AT-tjänst vilket gör att nya läkare saknar praktiskt erfarenhet. KULT-programmet är en variant av AT inom allmänmedicin som ger praktisk erfarenhet och introduktion till den svenska sjukvården, samtidigt som man förbättrar sina svenskakunskaper.

En dag i veckan samlas man inom programmet för seminarier med föreläsningar från olika verksamheter inom landstinget och övrig tid arbetar man som läkare under handledning.

Ett krav för att bli antagen är att ha svensk läkarlegitimation och kunskaper i svenska motsvarande minst nivå C1. Tjänsterna annonseras ut här.

Om du vill veta mer

Välkommen att ta kontakt med Margareta Junghage om du vill veta mer. Du hittar hennes kontaktuppgifter här intill.