Delkurs 1 och 2 SBAR/NEWS

I Värmland görs en gemensam satsning för landsting och kommuner genom utbildning i klinisk bedömning och strukturerad kommunikation för att skapa trygghet för patienten, ge vård på optimal nivå och säkerställa en god kommunikation.

Delkurs 1 och 2 SBAR/NEWS är två av fyra delkurser i tbildningskonceptet Klinisk bedömning och strukturerad kommunikation i Värmland som ges i samarbete med Region Värmland. Konceptet vänder sig till dig som instruktör. 

Målgrupp
Legitimerad sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård.

Syfte
Syftet med utbildningen är att skapa trygghet för patienten, ge vård på optimal nivå genom noggrann, systematisk och strukturerad bedömning av patientens tillstånd, samt att säkerställa en strukturerad och standardiserad kommunikation inom och mellan vårdgivare.

Datum Torsdag 22 mars, 2018
Tid 09:00-15:30
Plats: KTC, Kliniskt träningscentrum, Centralsjukhuset Karlstad. Hus 25, hiss R plan 3.
Kursavgift: 1 400 kronor. Anmälan är bindande, men du kan alltid skicka en ersättare vid förhinder. Vi bjuder på kaffe/the samt smörgås och frukt. Möjlighet finns att förvara och värma matlåda.
Sista anmälningsdag: 8 mars
Vid förhinder kontakta ktc@liv.se eller tfn. 054-61 45 75

Anmälan
Gör din anmälan via länk.Max 12 deltagare.

Innehåll
SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation) är ett kommunikationsverktyg som bidrar till effektiv kommunikation vilket är en förutsättning för en god och säker vård

NEWS (National Early Warning Score) är ett objektivt bedömningsinstrument för att tidigt upptäcka patienter som försämras så att de kan erhålla rätt vård i rätt tid.
•Genomgång av kommunikationsverktyget SBAR
•Praktiska övningar
•Implementering i verksamheten

Efter utbildningen
Efter avslutad utbildning delkurs 1 och 2 har du som instruktör möjlighet att utbilda dina medarbetare på hemmaplan. Beräknad tidsåtgång cirka 2 h/utbildning. Rekommenderas cirka 10 deltagare per instruktör och utbildning. Tänk på att avsätta tid för förberedelser inför utbildningen.

Utbildare
Kliniskt träningscentrum, KTC, Landstinget i Värmland

Information
För mer information om utbildningsinnehåll vänligen kontakta:
KTC, Kliniskt träningscentrum, ktc@liv.se eller tfn 054-61 45 75

Bakgrund
Noggrann, systematisk och strukturerad bedömning av patientens hälsotillståndett viktigt led i patientsäkerhetsarbetet och gott patientomhändertagande.

I Värmland görs en gemensam satsning för landsting och kommuner genom utbildning i klinisk bedömning och strukturerad kommunikation för att skapa trygghet för patienten, ge vård på optimal nivå och säkerställa en god kommunikation. Satsningen innefattar grundutbildning och instruktörsutbildning till medarbetare i Värmlands kommuner och landstinget Värmland samt förvaltning för långsiktighet och kontinuitet.