Kliniskt träningscentrum, KTC

På Kliniskt träningscentrum, KTC, kan Landstinget i Värmlands medarbetare, enskilt eller i team, vidareutveckla sina kliniska färdigheter för det arbete de utför i vardagen i en verklighetstrogen miljö utan patienter.

Utbildningarna utgår från den kliniska vardagen och omfattar allt från träning av grundläggande individuella färdigheter till simuleringsövningar för olika team. Verksamheten är utrustad med dockor, attrapper och olika former av simulatorer för träning i verklighetstrogen och trygg lärandemiljö.

Syftet är att KTC ska bidra till att landstinget ska kunna erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling för medarbetarna genom att ge möjlighet till praktisk träning. KTC ska vara ett stöd i arbetet med kvalitetssäkring i vården.

Målet är att KTC ska bidra till ökad patient- och personalsäkerhet och till att personalen ska känna sig trygga i vårdarbetet. Kunskap ger trygghet. Verksamheten är tillgänglig för hela landstinget.

Verksamheten startade upp i nyrenoverade lokaler 2015.

Utbildningsområden

Enheten omfattar följande utbildningsområden:

  • hjärt- och lungräddning
  • kommunikationsträning
  • individuell färdighetsträning
  • teamträning i simulerad miljö

Enheten tillhandahåller utbildningsanpassade lokaler för konceptutbildningar som hålls inom landstinget, till exempel ATLS, CEPS och ALERT.

Styrgrupp säkerställer klinisk förankring

Organisatoriskt är enheten underställd hälso- och sjukvårdschefen och arbetar bland annat på uppdrag av en styrgrupp som består av verksamhetsföreträdare från hela Landstinget i Värmland. Styrgruppens uppgift är att säkerställa att KTC håller en tydlig klinisk förankring.