Ansökan till våren 2018

Var vill du göra din AT?

Annonserna är sökbara från 4 september 2017

AT i Arvika

Det finns totalt sex AT-block på 21 månader. Start i mars och juni 2018.
Gör din ansökan här

AT i Karlstad
Det finns totalt tolv AT-block på 21 månader. Start i mars och juni 2018.
Gör din ansökan här

AT i Torsby

Det finns totalt sex AT-block på 21 månader. Start i mars och juni 2018.
Gör din ansökan här


Inför anställning

Som AT-läkare inom sjukvården i Värmland gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister.