Ansökan till hösten 2018

Var vill du göra din AT?

Annonserna är sökbara från 29 januari - 7 mars 2018

AT i Arvika

Det finns totalt sex AT-block på 21 månader. Start i september och december 2018.
Gör din ansökan här

AT i Karlstad
Det finns totalt tolv AT-block på 21 månader. Start i september och december 2018.
Gör din ansökan här

AT i Torsby

Det finns totalt sex AT-block på 21 månader. Start i september och december 2018.
Gör din ansökan här

Forskar AT i Karlstad

Det finns totalt två AT-block på 27 månader. Start i september och december 2018.
Gör din anmälan här


Inför anställning

Som AT-läkare inom sjukvården i Värmland gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister.