Utbildning och praktik

Landstinget i Värmland arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vår målsättning är att din yrkesintroduktion eller praktiktid hos oss gör dig intresserad av att fortsätta hos oss som medarbetare i någon av våra verksamheter.

Läs mer om AT, ST, PTP, traineeprogram och olika praktikformer hos oss och välkommen med din ansökan.

Utbildad i annat land

Vi har flera vägar in i yrkeslivet för dig som är sjukvårdsutbildad i ett annat land. En väg till anställning för läkare utbildande inom annat EU-land inom svensk sjukvård är introduktionsprogrammet Kompletterande underläkartjänstgöring, KULT. För nyanlända med sjukvårdsutbildning har vi Liv-spåret.

Utveckla kliniska färdigheter

Kliniskt träningscentrum (KTC) kan Landstinget i Värmlands medarbetare, enskilt eller i team, vidareutveckla sina kliniska färdigheter för det arbete de utför i vardagen i en verklighetstrogen miljö utan patienter.