Utbildning och praktik

Landstinget i Värmland arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vår målsättning är att din yrkesintroduktion eller praktiktid hos oss gör dig intresserad av att fortsätta hos oss som medarbetare i någon av våra verksamheter.

Läs mer om AT, ST, PTP, traineeprogram och olika praktikformer hos oss och välkommen med din ansökan!

En väg till anställning för läkare utbildande inom annat EU-land inom svensk sjukvård är introduktionsprogrammet Kompletterande underläkartjänstgöring, KULT.

Kliniskt träningscentrum (KTC) kan Landstinget i Värmlands medarbetare, enskilt eller i team, vidareutveckla sina kliniska färdigheter för det arbete de utför i vardagen i en verklighetstrogen miljö utan patienter.