Uppdrag på avtal

Nu öppnar vi upp möjligheten för dig som är läkare eller psykolog och har ett eget företag att teckna avtal med oss.​

  

Vi är ett innovativt landsting som möter utmaningen om att bli oberoende av inhyrd personal 1 januari 2019 med att skapa nya sätt att jobba med oss. Du som är läkare eller psykolog med eget företag kan bli leverantör och teckna avtal med oss.  

Uppdragen är utformade så att du kan arbeta med flera uppdragsgivare förutom Landstinget i Värmland. Du får friheten att jobba flexibelt och har möjlighet att få uppdrag på längre tid. Målet är att vi som uppdragsgivare får bättre kontinuitet, patientsäkerhet, ökad medicinsk kvalitet och bättre arbetsmiljö.  

Aktuella uppdrag 

Läkare 

 • Allmänmedicinsk mottagning
  Hagfors/Ekshärad, Munkfors, Likenäs, Filipstad, Kristinehamn, Storfors, Arvika, Eda, Årjäng, Forshaga, Karlstad, Kil, Molkom, Grums, Säffle

 • Kommunens boendeenheter/SÄBO
  Hagfors/Ekshärad, Likenäs, Filipstad, Arvika, Årjäng, Kil, Molkom, Karlstad, Grums, Säffle
 • BVC
  Hagfors/Ekshärad, Likenäs, Årjäng, Karlstad
 • BMM
  Hagfors/Ekshärad, Årjäng, Karlstad, Säffle
 • Allmänpsykiatrisk slutenvård
  Karlstad 
 • Psykiatrisk öppenvård 
  Hagfors, Torsby, Arvika, Karlstad, Säffle
 • Rättspsykiatri
  Kristinehamn
 • Barn- och ungdomspsykiatri
  Karlstad
 • Barn- och ungdomshabilitering
  Karlstad
 • Centrum för traumatisk stress
  Karlstad
 • Allmänmedicinsk sektion, akutmottagning
  Karlstad
 • Njurmedicin
  Karlstad
 • Mammografi
  Karlstad
 • Radiologi
  Karlstad, Torsby

Psykolog 

 • Allmänmedicin
  Sunne, Karlstad  
 • Första linjen 
 • Psykiatrisk öppenvård
  Karlstad, Säffle
 • Barn- och ungdomspsykiatri 
 • Barn- och ungdomshabilitering
  Karlstad

Kvalifikationer

Läkare 

Kompetensnivå 1: Utbildning motsvarande svensk specialistkompetens och mer än tre års klinisk tjänstgöring inom aktuell medicinsk specialitet i Svensk hälso- och sjukvård.  

Kompetensnivå 2: Utbildning motsvarande svensk specialistkompetens med 0-3 års klinisk tjänstgöring inom aktuell medicinsk specialitet inom Svensk hälso- och sjukvård. Vid utländsk specialistkompetens godkänd av Socialstyrelsen, inom aktuell medicinsk specialitet krävs minst 6 månaders klinisk tjänstgöring inom Svensk hälso- och sjukvård. 

Kompetensnivå 3: Läkare med svensk legitimation och påbörjad ST-utbildning med tjänstgöring inom specialistområde i mer än 3 år.  

Kompetensnivå 4: Läkare med svensk legitimation och påbörjad ST-utbildning inom specialistområdet i minst 6 månader 

Psykolog

Kompetensnivå 1: Legitimerad psykolog med mer än tre års klinisk tjänstgöring.  

Kompetensnivå 2: Legitimerad psykolog med 0-3 års klinisk tjänstgöring. 

Lämna anbud

Låter det här intressant? Gå till www.e-avrop.com, upphandling av resursstöd läkare och psykologer Landstinget i Värmland, för att lämna anbud. Du måste först registrera dig. Klicka på Registrera  i övre högra hörnet och följ instruktionerna för registrering. När du angett alla uppgifter behöver du klicka på Hämta och bevaka för att få åtkomst till alla förfrågningsunderlag. 

Sista anbudsdag är 28 oktober 

 

Vi är ett innovativt landsting som möter utmaningen om att bli oberoende av hyrpersonal 1 januari 2019 genom att hitta nya sätt att jobba med oss.