Landstingsfastigheter

Vi på Landstingsfastigheter ser till att landstingets verksamheter har ändamålsenliga lokaler.

Genom den dagliga driften och bygg-, installations- och anpassningsprojekt förvaltar och stärker vi fastigheternas långsiktiga värde.

Genom att använda avancerad teknik, konstnärlig gestaltning och fokus på hållbarhetsfrågor ser vi till att de inre och yttre vistelsemiljöerna bidrar till trygghet, välbefinnande och förtroende.

Förvaltarenheten

Fastighetsförvaltarna är kontakten för våra verksamheter när det gäller lokalförändringar. De ansvarar för lokalförsörjningsprocessen i sina respektive förvaltarområden. Enhetschef för förvaltarenheten är Christer Dalberg, som nås på 054 618144.

Konst- och teknikstödsenheten

Våra teknikspecialister är vår spetskompetens inom el, VVS, energi och miljö, brand och säkerhet, styr och regler och CAD. Våra konsthandläggare sköter landstingets stora konstsamling och konstprojektledaren medverkar i alla större ombyggnationer och nybyggnationer. Konst- och teknikstödsenheten leds av Anna Åberg, som nås på 054 614278.

Projektenheten 

Våra byggprojektledare, lokalplanerare, utrustningsplanerare och vår projektingenjör arbetar med våra byggprojekt; ombyggnationer och nybyggnationer åt landstinget. Projektenheten leds av Jim Nilsson, som nås på 054 618145
Vår driftenhet ansvarar för akut och avhjälpande underhåll, planerat underhåll samt tillsyn och skötsel av lokaler och installationer. Driften finns över hela länet och på Centralsjukhuset, sjukhuset i Arvika samt sjukhuset i Torsby har vi dygnet-runt-beredskap. Christer Dalberg är driftchef, han nås på 054 618144.