Välkommen till Vikariebanken

Här kan du visa ditt intresse för korttidsvikariat inom hälso- och sjukvården och olika serviceyrken.

Två sjuksköterskor framför en planeringstavla.

Marina Bryntesson är chef på avdelning 56.

 

Korttidsvikariat

Nya korttidsvikariat rekryteras alltid efter verksamheternas behov och på uppdrag av rekryterande chef. Vid aktivering kommer dina inloggningsuppgifter och mer information i ett mail till dig. Din intresseanmälan kommer att läggas in i vårt system tills eventuellt behov uppstår.

Ett korttidsvikariat är sammanhängande upp till 14 dagar, där du blir bokad vid behov. Du anger själv vilka verksamheter inom Landstinget i Värmland som du är intresserad av att arbeta hos samt när du är tillgänglig. Att arbeta som korttidsvikarie fungerar många gånger som en inkörsport till längre vikariat och tjänster. 

 

Intresseanmälan i Vikariebanken

Om du är intresserad av att arbeta hos oss på Landstinget i Värmland är du välkommen att göra en intresseanmälan i Vikariebanken, som är ett webbaserat system där våra olika verksamheter söker och bokar korttidsvikarier.

Vikariebanken är stängd för sommaren från vecka 26 till och med vecka 34.

 

Kompetens och personliglämplighet

Förutom den utbildning som krävs för respektive yrkeskategori är erfarenhet meriterad, men vi lägger också stor vikt vid personlig lämplighet. Det här är våra kompetenskrav.  

 

Yrkeslegitimation och belastningsregister

Innan du erbjuds en anställning hos oss kontrollerar vi din yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen.

Du ska på begäran kunna visa upp ett utdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Utdraget, som inte får vara äldre än ett år, lämnar du i ett oöppnat kuvert till den chef som rekryterar dig. Du får sedan tillbaka utdraget.

Blanketterna hittar du på polisens webbplats. För tjänster inom psykiatrin samt barn- och ungdomsmedicin, beställer vi som arbetsgivare ett utdrag från misstankeregistret och belastningsregistret.