Hälsofrämjande arbetsplatser

Landstinget i Värmland arbetar aktivt med att utveckla det hälsofrämjande arbetsmiljö- och hälsoarbetet. Vi vill skapa de bästa förutsättningar för medarbetarnas välbefinnande och hälsa.

Detta är ett led i strävan att skapa attraktiva arbetsplatser där landstingets medarbetare både kan må bra och lyckas väl i sitt arbete. Landstinget i Värmland ansluter oss till uppfattningen att hälsofrämjande arbete kan bidra till minskad risk för medarbetarna att drabbas av sjukdom och stress.

Vi vill minska sjukskrivningarna och öka välbefinnandet och engagemanget i arbetet. I detta arbete kan även våra medarbetare vara goda förebilder för våra patienter i hälsofrågorna. Medarbetarna är en viktig del i en framgångsrik verksamhetsutveckling, för invånarnas bästa. Målet är att hela Landstinget i Värmland är certifierat som hälsofrämjande arbetsplats år 2021.

En hälsofrämjande arbetsplats kännetecknas av att:

  • Alla medarbetare och chefer har kunskap om vilka faktorer som bidrar till en hälsofrämjande arbetsplats
  • Förhållningssättet är salutogent (hälsofrämjande) och utvecklingsvänligt med fokus på det friska
  • Kunskaperna om det salutogena (hälsofrämjande) förhållninssättet tillämpas i verklighetsutvecklingen
  • Värdegrundsfrågor och levnadsvanor har en given plats

Det finns tre olika men kompletterande sätt att arbeta med hälsa: rehabiliterande, förebyggande och främjande. Vi fokuserar på vad vi kan göra inom den renodlat hälsofrämjande (salutogena) sfären.