Vi som jobbar här är stolta

De mest engagerade och motiverade medarbetarna finns inom den offentliga sektorn. Hos oss på Landstinget i Värmland jobbar vi tillsammans med patienten för att skapa hälsa, vård och omsorg i världsklass.

Sjukgymnast hjälper patient.
Sjukgymnasten Tyra Thorn-Andersen hjälper en patient.

 

Stora möjligheter till ett bra och utvecklande jobb

Vi står inför en hög pensionsavgång och generationsväxling vilket innebär att mycket kompetens försvinner ut ur organisationen. Men generationsväxling ger oss också möjligheter att anställa nya medarbetare med ny kompetens och nya perspektiv, och det är viktigt för oss. Det ger även dig stora möjligheter till ett bra och utvecklande jobb, vilket vi tror är viktigt för dig!

Samarbete ger mer tid till våra patienter

I samarbete med våra patienter och deras närstående utvecklar vi en personcentrerad vård med varje individs behov och förmågor i fokus. Hos oss är det viktigt att rätt personal gör rätt saker och att vi hela tiden utvecklar den patientnära servicen för att ge vårdpersonal mer tid för patienterna. Vi har samma vårdadministrativa system för hela landstinget.

Vi arbetar med att förbättra verksamheterna och göra arbetsplatsens alla medarbetare delaktiga i arbetet. Det sker med stöd av lean-metodik och tjänstedesign, för att åstadkomma en ännu säkrare, mer effektiv och mer individanpassad vård.

Vi strävar efter en allt tätare samverkan mellan verksamheter och med partners utanför landstinget för att åstadkomma smidiga och patientvänliga flöden och en helhetssyn på omhändertagandet av människor.

Stora möjligheter till ett betydelsefullt arbete som du växer med

Vill du också vara en engagerad och motiverad medarbetare hos oss? Då är du välkommen till Landstinget i Värmland!

Till våra lediga jobb.

 

Följ oss på sociala medier

Instagrams logotyp
Se oss på Instagram: @landstingetitvarmland

Linkedins logotyp
Följ oss på Linkedin: linkedin.com/company/landstinget-i-varmland

Facebook
Följ oss på Facebook: facebook.com/landstingetivarmland

Twitters logotyp
Följ oss på Twitter: twitter.com/ltingvarmland

 

 

Visste du att ...

  • drygt 7 000 personer med 120 olika yrken arbetar inom Landstinget i Värmland
  • Vi är med när 2 600 barn kommer till världen varje år på Centralsjukhuset i Karlstad
  • vi gör 28 000 operationer
  • vi tar emot 817 000 besök på vårdcentralerna
  • vi tillagar cirka 1 miljon portioner mat vid Centralsjukhuset
  • vi är ett av Värmlands största städföretag.