Ledningsgrupp för klinisk forskning

Ledningsgruppen svarar för utbildningsinsatser, handledning och fungerar som "bollplank" för forskningsintresserade.

Till ledningsgruppen tillhör även Carina Bååth från Karlstads universitet, för Omvårdnad. Hon nås på carina.baath@liv.se eller carina.baath@kau.se och tfn 054-700 20 89.

Ledningsgrupp för klinisk forskning