God forskningsetik och etikprövning

Forskning på levande personer, på avlidna och på biologiskt material från människor, samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter ska etikgranskas oavsett om forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga samtycke eller inte.

Även forskning som utförs med en metod som innebär uppenbar risk att skada forskningspersonen ska etikprövas. En etikprövning kostar 5 000 – 16 000 kronor och det kan du få finansierat av Centrum för klinisk forskning. Forskningshuvudman för Landstinget i Värmland är forskningschef Kersti Theander.

  1. Gå först in på Etikprövningsnämndens, EPNs, webbsida: www.epn.se och fyll i deras ansökan. Skicka dock inte in den till dem genast utan gå vidare enligt nedanstående punkter.
  2. För vägledning till forskningspersoninformation se http://www.epn.se/start/ och snabblänkar till höger. Under hantering av data och sekretess lägg till "Landstinget i Värmland är ansvarigt för personuppgifterna och har ett personuppgiftsombud: Arkivarie Henrik Landtmanson, Landstingshuset, Rosenborgsgatan 50, 652 30 Karlstad. Han nås på: henrik.landtmanson@liv.se och tfn 054-61 41 99
  3. Fyll i ansökan om medel etikprövning på www.fou.nu/is/liv
  4. När du ansökt om medel för att betala din etikprövning, så mailar du över din ansökan till EPN till CKFs ledningsgrupp (pia.hird@liv.se ). På så sätt kan erfarna forskningshandledare ge dig feedback på din ansökan till EPN, så att den har största möjliga chans att bli godkänd.