Vill du börja forska

Så här gör du för att börja forska inom Landstinget i Värmland.

Om du har en forskningsfråga som du vill gå vidare med, men inte har någon forskningsutbildning, börja med att höra av dig till oss så hjälper vi dig att få kontakt med en lämplig forskningsledare. En forskningsledare är en erfaren disputerad forskare som kan hjälpa dig att komma igång med ditt forskningsprojekt.

Om du inte själv är disputerad behöver du en handledare. Forskningsledaren hjälper dig att få kontakt med en passande person. Därefter börjar du skriva en forskningsplan. För detta kan du söka så kallade stimulansbidrag för att under fem arbetsdagar jobba med forskningsplanen.

I ansökningsportalen ResearchWeb finns formulär och instruktioner för hur man gör en korrekt ansökan. Vissa forskningsprojekt kräver också att du gör en etikansökan. Du kan läsa mer om krav och kriterier här.  

I ResearchWeb söker du också forskningsfinansiering för ditt projekt. Du kan ansöka om finansiering varje år mellan den 5 juni - 5 september. Beslut om vilka projekt som blir beviljade fattas av forskningsrådet. Forskningsrådet består av erfarna forskare från olika discipliner samt Karlstads universitet. De granskar alla inkomna ansökningarna i början av oktober för nästkommande år.

För dig som redan arbetar med ett forskningsprojekt

Boka projektrum för lugn och ro

På Spinneriet, vid älven norr om centralsjukhuset i Karlstad, finns projektrum att boka om du vill sitta i lugn och ro. Hör av dig till Pia Hird så hjälper hon dig att boka någon av platserna.

Har du frågor, hör gärna av dig till:
Pia Hird, sekretare på Centrum för klinisk forskning, Landstinget i Värmland,
E-post: pia.hird@liv.se
Telefon 054-61 70 75