Tankesmedjan

Tankesmedjan är en kreativ dag med givande möten som skapar möjligheteter att diskutera forskningsidéer och andra frågor som rör forskning. Tankesmedjan arrangeras två gånger om året.

Under dagen presenteras pågående forskningsprojekt och idéer inom Landstinget i Värmland i seminarieform. Vid varje seminarium finns en forskningsledare som leder diskussionen.

Datum: 19 mars och 18 oktober, kl.13:00-16:00.
Plats: Konferensrum Morbrors ådra, operationshuset, CSK.
Anmälan: pia.lundberg@liv.se.