Tankesmedjan

Tankesmedjan är en kreativ dag med givande möten som skapar möjligheteter att diskutera forskningsidéer och andra frågor som rör forskning. Tankesmedjan arrangeras två gånger om året.

Under dagen presenteras pågående forskningsprojekt och idéer inom Landstinget i Värmland i seminarieform. Vid varje seminarium finns en forskningsledare som leder diskussionen.

Nästa tankesmedja hålls i oktober.


 

Datum: 19 mars, kl.13:00-16:00.
Plats:Konferensrum Morbrors ådra, operationshuset, CSK.
Anmälan: pia.h.lundberg@liv.se

Program

13.20 – 13.45 Karl-Johan Hellgren, Ögonkliniken
Monitoring diabetic subjects with no early stage of retinopathy using perimetry and an improved model defining limits for significant change.

13.50 – 14.10 Maria Klässbo, Centrum för klinisk forskning
Motivationsprocesser för fysisk aktivitet för personer med höft/knäartros, lägesrapport.

14.15 – 14.30 Carina Bååth, Omvårdnad, Karlstads universitet
Trycksårsprevention och sårbehandling för personer med djupa trycksår, kategori 3 eller 4

14.30 – 14.50 EFTERMIDDAGSKAFFE

14.50 – 15.20 Maria Larsson och Maria Tillfors, Karlstads universitet
Symtomupplevelser ur ett tvärvetenskapligt perspektiv

15.25 – 15.45 Karin Arinell, Hjärtmedicin
Immobilisering som en riskfaktor för arteriella och venösa tromboser

15.50 – 16.10 Johan Staby, AT-läkare
Proton therapy of low grade glioma – the first dosimetric and clinical results at the Skandion Clinic.