Forum Värmland

Forum Värmland är en årlig forskningskonferens som anordnas i samverkan mellan Landstinget i Värmland och Hälsoakademin vid Karlstads universitet och fungerar som mötesplats för forskare och forskningsintresserade inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Forum Värmland 2018
Forum Värmland 2018 har temat folksjukdomar del 2, psykisk ohälsa och cancersjukdomar. Vi presenterar ny forskning och visar hur tidigare forskning kommit till användning.

Dagen innehåller:

  • föreläsningar
  • paneldiskussion
  • posterutställning med prova-på-aktiviteter

Programmet i sin helhet hittar du här.

När: 14 februari 2018 kl.08.30-16.30
Programmet startar klockan 09.00 och avslutas kl. 16.30.

Plats: Karlstad Congress and Cultur Centre, KCCC, Tage Erlandergatan 8

Lokal: Lerinsalen, postersutställning är i anslutning till salen på plan 4

Anmälan görs via Karlstads universitets hemsida.

 Forum Värmland 2017

Temat var stora folksjukdomar, del 1, KOL, depression och kardiovaskulär sjukdom. Vi presenterade ny forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet och visade hur tidigare forskning kommit till användning.

Huvudtalare var Jessica Norrbom, fysiolog, medicine doktor KarolinskaInstitutet med föreläsningen  ”Verkningsmekanismer fysisk aktivitet, träning och stillasittande”. Dagen innehöll föreläsningar, paneldiskussion och posterutställning med prova-på-aktiviteter.

Nya avhandlingar som presenterades före och efter eftermiddagskaffet
Karolina Petrov LiV Fieril ”Varför träna under graviditet?”
Pernilla Hedström KaU ”Hälsocoach i skolan”
Louise Persson KaU ”Hälsofrämjande arbete i skolan –resultat från ett folkhälsoprojekt”´
Carolina Jernbro KaU ”Barnmisshandel ur barn och ungas perspektiv”´
Mona Lindqvist LiV ”Flyktingar i psykiatrin”
Bernhard Holzgraefe LiV ”Aspects on Extracorporeal Life Support for severe acute respiratory failure with special reference to influenza A/H1N1 2009 pandemic”
Tuva Sandsdalen ”Kvalitet i palliativ omsorg fra pasientens perspektiv”

Se bilder från Forum Värmland på vår Facebooksida Centrum för klinisk forskning.

För upplysningar angående FORUM Värmland kontakta

Helene Hjalmarsson                             Maria Klässbo
helene@kau.se                                    maria.klassbo@liv.se
054-700 25 37                                      0533-812 17
www.kau.se/halsoakademin