CKF-seminarier

CKF-seminarier är en månatlig seminarieserie om forskning och forskningsbaserad utveckling inom Landstinget i Värmland.

CKF-seminariernas syfte är att vara ett forum för diskussion och kunskapsutbyte för att främja forskning och forskningsbaserad utveckling inom hälso- och sjukvården i Värmland. Träffarna är öppna för alla intresserade. Samtliga seminarier hålls på torsdagar mellan kl. 13:15-16:30.

Anmälan Anmäl dig via webbformulär.

Nästa seminarium

Strategisk forskning i samverkan mellan LiV och KaU
Torsdag 9/11
Lokal: KTC, Hus 25, plan 3 (Lila gata, Hiss R), CSK

Program

13.15- 13.30. Inledning. Kersti Theander ordf. Liv/Kau FOU råd för forskningssamverkan.

13.30- 14.15 "Makrofagers effekt på bröstcancer tillväxt och uttryck av hormonreceptorer, uPAR och HER-2"
Föreläsare: Ann Erlandsson, Lektor biologi, Karlstads universitet.

Anns huvudsakliga forskningsintresse är inom "Cancer och inflammation". Hon samarbetar med USÖ, CSK och KI inom olika projekt som studerar hur inflammatoriska reaktioner påverkar uppkomst och progression av cancer.

14.15-14.25 Paus

14.25- 15.10 Trycksår – ett mobilt trycksårsteam.
Föreläsare: Carina Bååth, Docent i omvårdnad och Bodil Wilde Larsson, Professor i omvårdnad, båda från Karlstads universitet.

Carinas forskning handlar främst om trycksårsprevention och behandling i vårdkedjan, positionering i samband med operation och skin tears. Bodils forskningsintresse är främst vårdkvalitet och patientsäkerhet.

15.10-15.45 Fika

15:45- 16.30 Symtomkluster hos cancer-patienter.
Föreläsare: Maria Larsson, Docent i omvårdnad, legitimerad sjuksköterska och Cecilia Olsson, Universitetslektor i omvårdnad, båda från Karlstads universitet.

Marias forskning bedrivs främst inom forskningsområdena: Vårdkvalitet och patientsäkerhet och Hälsa och prevention. Inom dessa områden studeras patienters symtom, behov och problem inom cancervård och palliativ vård. Cecilias forskning bedrivs främst inom forskningsområdena: Vårdkvalitet och patientsäkerhet och Hälsa och prevention. Inom dessa områden studeras patienters symtom, behov och problem inom cancervård och palliativ vård.

        

 

CKF- seminarier 2017

Torsdag 9/11
Strategisk forskning i samverkan LiV och KaU
Klinikt träningscentrum KTC
Kontakt: carina.baath@kau.se

Torsdag 7/12
Tandvård en del av hälso- och sjukvården?
Oral kärnkompetens, medicinsk screening inom tandvården, munhälsa hos äldre.
Morbrors ådra,operationshuset 
Kontakt: maria.klassbo@liv.se

Genomförda seminarier 2017

Torsdag 9 mars 2017
Program
Vårdcentralen Kronoparken
Kontakt: mats.arne@liv.se

Torsdag 6 april 2017
Program
Kliniskt träningscentrum, CSK
Kontakt: maria.klassbo@liv.se

Torsdag 4 maj 2017
Aktuell forskning inom psykiatri
Skogsstjärnan,psykiatrihuset
Kontakt:kjerstin.almqvist@liv.se

Torsdag 16 maj 2017
Program och inbjudan

Torsdag 1 juni
Utmattningssyndrom
"Andning under 43 år"
Symtomforskning och palliativ vård

Torsdag 31/8
Arbeta kunskapsbaserat
med hjälp av HTA-metodik

Torsdag 5/10
Epidemiologiska och kliniska studier.Program och inbjudan