CKF-seminarier

CKF-seminarier är en månatlig seminarieserie om forskning och forskningsbaserad utveckling inom Landstinget i Värmland.

CKF-seminariernas syfte är att vara ett forum för diskussion och kunskapsutbyte för att främja forskning och forskningsbaserad utveckling inom hälso- och sjukvården i Värmland. Träffarna är öppna för alla intresserade. Samtliga seminarier hålls på torsdagar mellan kl. 13:15-16:30 i Morbrors ådra, Operationshuset

Anmälan: Ingen anmälan behövs. Du deltar på de programpunkter du önskar.

 

Nästa seminarium: Studier om vård vid missbruk eller beroende

Torsdag 11 januari 2018
Lokal: Morbrors ådra, Operationshuset, Centralsjukhuset Karlstad.

Program

13:15 – 14:15 Individuell läkemedelsnedtrappning ILN
ILN är en verksamhet som har erbjudit hjälp till patienter som har ett beroende eller missbruk av läkemedel som de fått utskrivna av sjukvården. Under föreläsningen redovisas resultat från en nyligen genomförd utvärdering av verksamheten.
Föreläsare: Edvard Smith, överläkare och specialist i psykiatri.

14.15 – 14.45 Kaffe

14:45 – 16:00 Implementering av kurs med återfallsprevention och fysisk aktivitet för LARO-patienter.
Erfarenheter och preliminära resultat.
Föreläsare: Lars Saxon, Med. Dr., leg. Psykolog, univ. lektor, Karlstads Universitet.

16.00 – 16.30 Gemensam dialog
Om utmaningar och möjligheter i arbetet med att erbjuda en god evidensbaserad vård vid missbruk/beroende, och hur klinisk forskning kan bidra.

 

 

Kommande CKF-seminarier 


Torsdag 11 januari 2018 
Studier om missbruk och beroende

Torsdag 8 mars 2018 
Ortopedi

Torsdag 12 april 2018 
Gestaltande terapier

Torsdag 17 maj 2018 
Insatser vid sömnstörningar

 

Genomförda seminarier 2017


Torsdag 9 mars 2017
Program 
Vårdcentralen Kronoparken
Kontakt: mats.arne@liv.se

Torsdag 6 april 2017
Program
Kliniskt träningscentrum, CSK
Kontakt: maria.klassbo@liv.se

Torsdag 4 maj 2017
Aktuell forskning inom psykiatri
Skogsstjärnan,psykiatrihuset
Kontakt:kjerstin.almqvist@liv.se

Torsdag 16 maj 2017
Program och inbjudan

Torsdag 1 juni 2017
Utmattningssyndrom
"Andning under 43 år"
Symtomforskning och palliativ vård

Torsdag 31 augusti 2017
Arbeta kunskapsbaserat 
med hjälp av HTA-metodik

Torsdag 5 oktober 2017
Epidemiologiska och kliniska studier.Program och inbjudan

Torsdag 9 november 2017
Strategisk forskning i samverkan LiV och KaU
Klinikt träningscentrum KTC
Kontakt: carina.baath@kau.se