CKF-seminarier

CKF-seminarier är en serie månadsseminarier om forskning som hålls en gång i månaden på torsdagar mellan kl. 13.15-16.30.

CKF-seminariernas syfte är att vara ett forum för diskussion och kunskapsutbyte för att främja forskning och forskningsbaserad utveckling inom hälso- och sjukvården. Träffarna är öppna för alla intresserade. Samtliga seminarier hålls mellan kl. 13:15-16:30.

Anmälan Anmäl dig via webbformulär.

Nästa seminarium

Torsdag 31/8
Lokal: Morbrorsådra,operationshuset, CSK

Program

13:15 - 13:30 Introduktion HTA-metodik, internationellt, nationellt, regionalt och i vårt landsting.
Ulrica Elfgren bibliotekschef och huvudansvarig för systematiska informationssökningar, Kunskapscentrum, Landstinget i Värmland och Maria Klässbo forskningsledare Centrum för kli-nisk forskning och Landstinget i Värmlands representant i Uppsala-Örebroregionens HTA-enhet CAMTÖ 

14.30 - 15.00 Fika

15:00 - 15:30 Hälsoekonomiska aspekter: en viktig del av HTA. Hur kan hälsoekonomi bidra till beslutfattandet?

HTA-rapporter ska bidra till mer hälsa per krona, därför måste metoder inom hälso- och sjukvården utvärderas ur ett ekonomiskt perspektiv. Landstingets hälsoekonom Alexandra Metsini ger oss en inblick i området.

 

15:30 - 16:30 Från HTA-fråga till ST-projekt
Leder avslutad förtvätt hos äldre personer med höftfrakturer till fler postoperativa infektioner?
Maria Klässbo berättar om Sara Stenmarks, ST-arbete ortopedi

 Program och inbjudan som PDF

        

 

CKF- seminarier 2017

Torsdag 31/8
Arbeta kunskapsbaserat
med hjälp av HTA-metodik
Program och inbjudan
Morbrorsådra,operationshuset  
Kontakt: maria.klassbo@liv.se

Torsdag 5/10
Epidemiologiska studier
Morbrors ådra,operationshuset 
Kontakt:kjerstin.almqvist@liv.se

Torsdag 9/11
Strategisk forskning i samverkan LiV och Kau
Klinikt tränings center KTC
Kontakt: carina.baath@kau.se

Torsdag 7/12
Tandvård en del av hälso- och sjukvården, oral kärnkompetens
Morbrors ådra,operationshuset 
Kontakt: maria.klassbo@liv.se

 

 

Genomförda seminarier 2017

Torsdag 9 mars 2017
Program
Vårdcentralen Kronoparken
Kontakt: mats.arne@liv.se

Torsdag 6 april 2017
Program
Kliniskt träningscentrum, CSK
Kontakt: maria.klassbo@liv.se

Torsdag 4 maj 2017
Aktuell forskning inom psykiatri
Skogsstjärnan,psykiatrihuset
Kontakt:kjerstin.almqvist@liv.se

Torsdag 16 maj 2017
Program och inbjudan

Torsdag 1 juni
Utmattningssyndrom
"Andning under 43 år"
Symtomforskning och palliativ vård
Vårdcentralen Kronoparken
Kontakt: mats.arne@liv.se