CKF-seminarier

CKF-seminarier är en serie månadsseminarier om forskning som hålls en gång i månaden på torsdagar mellan kl. 13.15-16.30.

CKF-seminariernas syfte är att vara ett forum för diskussion och kunskapsutbyte för att främja forskning och forskningsbaserad utveckling inom hälso- och sjukvården. Träffarna är öppna för alla intresserade. Samtliga seminarier hålls mellan kl. 13:15-16:30.

Anmälan
Anmäl dig via webbformulär.

Nästa seminarium

Torsdag 6 april

Lokal: Kliniskt träningscentrum, CSK
Maria Klässbo,0533-812 17, maria.klassbo@liv.se

        

 

CKF- seminarier 2017

Torsdag 9 mars
Vårdcentralen Kronoparken
Kontakt: mats.arne@liv.se

Torsdag 6 april
Kliniskt träningscentrum, CSK
Kontakt: maria.klassbo@liv.se

Torsdag 4 maj
Skogsstjärnan,psykiatrihuset
Kontakt:kjerstin.almqvist@liv.se

Torsdag 1 juni
Vårdcentralen Kronoparken
Kontakt: mats.arne@liv.se

Torsdag 31/8
Morbrorsådra,operationshuset  
Kontakt: maria.klassbo@liv.se

Torsdag 5/10
Morbrors ådra,operationshuset 
Kontakt:kjerstin.almqvist@liv.se

Torsdag 9/11
Morbrors ådra,operationshuset 
Kontakt: mats.arne@liv

Torsdag 7/12
Morbrors ådra,operationshuset 
Kontakt: maria.klassbo@liv.se

Program

13:25- 14:30 FYSS och FaR – teori och praktik

Ulrika Sälgeback, FaR-samordnare LiV och Friskvården i Värmland och Maria Klässbo, CKF diskuterar hur vi kan medverka till att vi alla värmlänningar är tillräckligt fysiskt aktiva, tränar och tar pauser vid stillasittande.

14.30-15.00 Fika

15:00-15:30 Experimentell medicin vid Karlstads universitet (KAU).
Patrik Holm, Birgitta Sundström och Eewa Nånberg informerar om vilka resurser universitet har gällande experimentell medicin.

15:30-16:00 Samverkan experimentell medicin KAU och LiV, Säffle osteoarthritis health (SOAH).
Patrik Holm och Maria Klässbo beskriver projektplaner för artrosskolan i Säffle där fysiska utfallsmått ska kompletteras med analys av blod gällande inflammationsmarkörer och komponenter innefattade i det metabola syndromet.

16:00-16.30 Övriga frågor

 Program och inbjudan som PDF