CKF-seminarier

CKF-seminarier är en månatlig seminarieserie om forskning och forskningsbaserad utveckling inom Landstinget i Värmland.

CKF-seminariernas syfte är att vara ett forum för diskussion och kunskapsutbyte för att främja forskning och forskningsbaserad utveckling inom hälso- och sjukvården i Värmland. Träffarna är öppna för alla intresserade. Samtliga seminarier hålls på torsdagar mellan kl. 13.15-16.30.

Anmälan: Ingen anmälan behövs. Du deltar på de programpunkter du önskar.

Nästa seminarium: 17 maj Tema sömn och hälsa
Lokal: Morbrors ådra, Operationshuset, Centralsjukhuset Karlstad.

Program

13:15 - 13:50 Varför ska vi bry oss om sömn i vården?
Maria Tillfors, leg. psykolog, professor i klinisk psykologi, Karlstad Universitet och Annica Norell Clarke, leg. psykolog, lektor i psykologi, Karlstads Universitet.

13:55 - 14:30 Behandling av samsjuklighet
- Sömn och depression
- Sömn och social ångest

14.30 -15.00 Fika

15:00 -15:45 En transdiagnostisk psykologisk behandling av samsjuklig problematik i primärvården

15:45-16:00 Evidensläget för bolltäcke och liknande hjälpmedel vid sömnstörningar
Maria Klässbo, Med. Dr., leg. fysioterapeut, forskningsledare och Birgitta Bjerre, hjälpmedelskonsulent, leg. arbetsterapeut.

16:00-16:30 Gemensam diskussion om insatser vid sömnstörningar:
Vad finns inom vården och vad bör finnas?

Kjerstin Almqvist, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, professor i medicinsk psykologi, Karlstads Universitet, forskningsledare CKF

 

Kommande CKF-seminarier 


 

Torsdag 17 maj 2018 
Insatser vid sömnstörningar
Skogsstjärnan, Psykiatrihuset, CSK

Torsdag 6 september  2018
e-hälsa (program kommer inom kort)