CKF-seminarier - Landstinget i Värmland

CKF-seminarier

CKF-seminarier är en månatlig seminarieserie om forskning och forskningsbaserad utveckling inom Landstinget i Värmland.

CKF-seminariernas syfte är att vara ett forum för diskussion och kunskapsutbyte för att främja forskning och forskningsbaserad utveckling inom hälso- och sjukvården i Värmland. Träffarna är öppna för alla intresserade. Samtliga seminarier hålls på torsdagar mellan kl. 13.15-16.30.

Anmälan: Ingen anmälan behövs. Du deltar på de programpunkter du önskar.

Nästa seminarium: 6 sep Tema e-hälsa
Lokal: Morbrors ådra, Operationshuset, Centralsjukhuset Karlstad.

Program

13:15 - 13:30 Vad är e-hälsa?
Översikt gällande e-hälsa generellt och i LiV.
Cecilia Karlsson landstingets e-hälsostrateg

13:30 - 14:00 KBT via nätet
Nuläget inom landstinget för de KBT behandlingar som erbjuds idag, bland annat sömnhjälpen och oroshjälpen.
Anna-Karin Törnqvist verksamhetsutvecklare

14:00 – 14:30 Upplevelser av digitaliserade välfärdstjänster
Erik Wästlund docent psykologi Karlstad universitet

14:30 – 15:00 Fika med diskussion.

15:00 - 15:45 Hur mår du.nu? Första linjen unga i Karlstad
Resultat från första utvärderingen av appen och verksamheten.
Christina Sand enhetschef Första linjen Karlst

 

Kommande CKF-seminarier 


Torsdag 6 september  2018
e-hälsa 

Torsdag 15 november
Förlossningsskador

Torsdag 6 december
Tema ej fastställt

Material från tidigre seminarier

17 maj Tema sömn och hälsa 
Sömn och social ångest, Maria Tillfors, Professor i psykologi, KaU
Varför ska vi bry oss om sömnen i psykiatrisk vård? Annika Norell-Clarke, Fil Dr i psykologi & leg psykolog, KaU