Kurser, seminarier och konferenser

Centrum för klinisk forskning anordnar kurser och konferenser som vänder sig till dig som är forskningsintresserad.

Förutom en årligen återkommande introduktionskurs i forskningsarbete har vi även kurser i evidensbaserad praktik, statistik, hur man gör en vetenskaplig poster med mera. 

Vi anordnar även konferenser och mötesforum för forskningsintresserade såsom Forum Värmland, Tankesmedjan, CKF-seminarier och CKF-workshops.

Sändlista för inbjudningar till kurser och föreläsningar 

Vill du stå med på vår sändlista och få inbjudningar till kurser och föreläsningar direkt till din mail  hör av dig till Pia Lundberg.

Vårt kursutbud

Evidensbaserad praktik - EBP

Kursen ger kompetens gällande systematiska, vetenskapliga och kliniska belägg i beslut rörande vården av den enskilda patienten. Du får lära dig söka i databaser, kritiskt granska resultat och implementera den nya kunskapen genom att skriva en egen critically appraised topic (CAT).

Nästa kurstillfälle: den 24 – 26 april eller den 7 – 9 november, 2018. Program och anmälan.

Grundläggande kurs i forsknings och utvecklingsarbete - introduktion

Denna grundläggande kurs i FoU-arbete ges under fem dagar varje år i februari. Du som har en projektidé får råd och stöd för hur du genomför ditt forsknings- eller utvecklingsarbete. Under kursen får lära dig mer om ur du ansöker om forskningsfinansiering, samlar in data, läser och sammanställer statistik, skriver artiklar med mera.
Nästa kurstillfälle är den 19- 22 februari 2018. Program och anmälan.

Kliniska prövningar

Två dagars utbildning för prövningsteamet, prövare, forskningssköterskor samt andra som arbetar med eller är intresserade av kliniska prövningar. Kursarrangör är Avdelningen för kliniska prövningar, Region Örebro län i samarbete med Centrum för klinisk forskning, andstinget i Värmland. Detta är den 2-dagars kurs som brukar ges i Örebro två gånger per år. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med, kommer att arbeta med eller har intresse av kliniska prövningar. Kursen täcker det utbildningskrav inom GCP, Good Clinical Practice, som ställs på prövare och forskningssköterskor. 
Datum: 23-24 april, 2018. Mer information och anmälan.

Forskarutbildning (PhD courses)

Kurser för forskarutbildning i samarbete med Karlstads universitet. 

Skapa en poster

Kursen riktar sig till dig som arbetar med förbättringsarbeten eller forskningsprojekt som du vill visa upp. Här ges handfasta tips för hur du skapar en bra poster. Minikurs i 90 minuter. Kursen hålls när vi får in önskemål. Om du vill prova att göra en egen poster har vi tips och mallar du kan använda.

Hör av er till Pia Hird så ordnar vi ett kursdatum. Vi brukar ha en kursdag där du kan välja mellan två olika pass.

Statistikprogrammet SPSS

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) är ett datorprogram för statistisk analys som lämpar sig väl för analys av kvantitativa data i forskningsprojekt.

Stora dokument i word

Denna kurs är för dig som arbetar med rapporter eller andra stora dokument i Word. Kursen är en heldag i samarbete med Enterprise IT där du får lära dig att

  • skapa och hantera formatmallar
  • innehållsförteckning
  • sakregister
  • avsnitt och brytningar
  • granskarverktyg med mera.

För att kursen ska kunna anordnas behövs en grupp som består av minst tre deltagare. Anmäl ditt intresse så ordnar vi en kurs så snart vi har minst tre personer.

Kursen kostar 7 000 kronor och delas då på antalet deltagare. Det tllkommer 300 kronor/person för kursdokumentation.