Nationella forskarskolan i allmänmedicin

Nationella forskarskolan i allmänmedicin ingår i Vetenskapsrådets satsning på att förbättra den kliniska forskningen i Sverige. Forskarskolan är öppen för alla yrkesgrupper som har sin kliniska bas inom primärvården

Nationella forskarskolan i allmänmedicin ingår i Vetenskapsrådets satsning på att förbättra den kliniska forskningen i Sverige. Vi gör nu det sjunde intaget. Forskarskolan har idag doktorander från landets samtliga medicinska fakulteter och vi hoppas att även denna gång få sökande från hela landet. 

Vi erbjuder högklassiga seminarier, workshops och kurser samt stor möjlighet att utveckla forskarnätverk. Forskarskolan ger även ett internationellt perspektiv genom att flera lärare kommer från tex USA och Storbritannien. 

De forskarstuderande får utveckla färdigheter att planera och genomföra forskning, samarbeta inom forskning, kommunicera forskningsresultat, utveckla internationella kontakter samt samarbeta internationellt. Doktoranderna får även använda modern teknik för kommunikation - stora delar av utbildningen är webbaserad. 

Kurser, resor, kost och logi, (i delat dubbelrum), bekostas av forskarskolan. Däremot betalas inga löner för de forskarstuderande. Utlysningen vänder sig till Dig som är aktiv inom kliniskt inriktad forskning inom primärvården. Forskarskolan är öppen för alla yrkesgrupper som har sin kliniska bas inom primärvården.  

Sista ansökningsdag är den 30 april, besked om antagning kommer i början av juni. Mer information om forskarskolan och antagning finns på:

www.forskarskolanallmanmedicin.se