Forskning inom Primärvård

Tidigare Primärvårdens FoU-enhet integreras i Centrum för Klinisk Forskning (CKF) från den 2017-01-01.

Vår vision är att stödja medarbetares personcentrerade arbete enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Det gör vi genom att: 

  • Stimulera primärvårdens medarbetare till ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt.
  • Bedriva klinisk forskning.
  • Medverka till en attraktiv verksamhet för studenter under grund- och vidareutbildning och AT- och ST-läkare.

___________________________________________________________________________

Maaike Giezeman presenterar "Följsamhet till nationella riktlinjer för hjärtsvikt" på primärvårdens FoU-dag den 19 oktober 2016    Program; Primärvårdens FoU-dag

 


Yvonne Sjöö och Annika Lindh presenterar posters på ASTA-dagarna i Gävle 28-29 april 2016


Den 21-22 april anordnades den Nationella FoU-konferensen för primärvård 2016 i Karlstad

  

Rektorerna Jens Schollin, Örebro universitet och Åsa Bergenheim, Karlstads universitet knyter samarbetsband tillsammans med landstingsrådet Marianne Utterdahl, Landstinget i Värmland vid invigning av akademiska vårdcentraler (AVC).

Akademiska vårdcentraler (AVC) invigda i Värmland!


 

 

Vi gratulerar Louise Emilsson, forskningsledare vid primärvårdens FoU-enhet till att ha fått ett ettårigt forskningsstipendium för studier vid Harvard university i Boston.

Harvard University

Alumner vid Harvard University

Mer om Louise Emilssons forskning

 


Verksamhetsberättelse 2015 Primärvårdens FoU-enhet