Psykiatri

Vår uppgift är att stimulera, stödja och underlätta forskning, utveckling och utbildning inom kunskapsområdet psykiatri.

Vi stödjer de som forskar inom psykiatri

De som forskar eller är intresserade av att forska inom området psykiatri kan få hjälp och stöd med till exempel handledning av vetenskapliga arbeten, konsultation och information.
Just nu bedrivs en rad olika forskningsprojekt.