Forskning inom HHR

HHR inom öppenvården är en gemensam resurs som stödjer medarbetare intresserade av forskning eller utvecklingsarbete.

Vi har möten en eftermiddag i månaden, 13.00-15.30, i Bragska villan, oftast torsdagar. Anmäl till Maria Klässbo, 0533-812 17, som ordnar fika.

Forskare inom HHR - öppenvård

Inom HHR - öppenvård finns två disputerade fysioterapeuter Karolina Petrov Fieril och Maria Klässbo och en doktorand Alexandra Ullsten, musik- och bildterapeut. Det finns också ett antal, med olika yrkesbakgrund, som har examen på avancerad nivå.

 

Minnesanteckningar

2016-10-26

2016-09-29

2016-03-03

2016-02-04

2015-12-17

2015-11-05

2015-10-08

2015-09-03

2015-06-11

2015-05-07

2015-03-12

2014-09-25

2014-08-21

2014-04-03

2014-03-06

2013-12-05

2013-09-05

2013-06-10

2013-04-04

2013-03-07

2012-12-06

2012-11-01

2012-09-06

2012-05-03

2012-04-12

2012-03-01

2012-02-02

2011-12-01

2011-09-01

2011-05-05

2011-03-03

2011-02-03

2010-12-02
bilaga Mia Måseides PM

2010-11-09 uppstart