Forskningsområden

Inom de olika forskningsområdena finns en eller flera forskningsledare med uppdrag att stötta de som forskar. Samtliga disputerade inom varje område har uppdrag att vara handledare för olika typer av projekt inklusive ST-läkarnas projekt. 

Forskningsledare är:

Allmänmedicin - Kersti Theander
HHR - Maria Klässbo
Opererande specialiteter - Lars Lundman
Psykiatri - Kjerstin Almqvist
Omvårdnad - Carina Bååth