Centrum för klinisk forskning

Centrum för klinisk forskning, CKF, stödjer och utvecklar den kliniska forskningen inom såväl hälso- och sjukvård som tandvård.

Centrum för klinisk forskning (CKF) ska bidra till att ny kunskap genereras och att vi har en kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård. Vi erbjuder handledning, kurser  och månadsseminarier samt utvecklar samarbetet med andra landsting och universitetskliniker.

CKF har en ledningsgrupp med forskningsledare från olika områden inom hälso- och sjukvården. Det finns ett forskningsråd som en gång per år (i oktober) beslutar om forskningsanslag för nästkommande år.  

Visa mer

För dig som arbetar med ett forskningsprojekt

Boka projektrum för lugn och ro

På Spinneriet, vid älven norr om centralsjukhuset i Karlstad, finns projektrum att boka om du vill sitta i lugn och ro. Hör av dig till Pia Hird så hjälper hon dig att boka någon av platserna.

Sändlista för inbjudningar till kurser och föreläsningar 

Vill du stå med på vår sändlista och få inbjudningar till kurser och föreläsningar direkt till din mail eller har du frågor som rör forskning inom Landstinget i Värmland, hör av dig till Pia Hird.

Visa mindre

Nyhetslista

Fler nyheter
Prenumerera på nyheter