Centrum för klinisk forskning

Centrum för klinisk forskning, CKF, stödjer och utvecklar den kliniska forskningen inom såväl hälso- och sjukvård som tandvård.

Centrum för klinisk forskning (CKF) ska bidra till att ny kunskap genereras och att vi har en kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård. Vi erbjuder handledning, kurser  och månadsseminarier samt utvecklar samarbetet med andra landsting och universitetskliniker.

CKF har en ledningsgrupp med forskningsledare från olika områden inom hälso- och sjukvården. Det finns ett forskningsråd som en gång per år (i oktober) beslutar om forskningsanslag för nästkommande år.  

Visa mer
Visa mindre

Nyhetslista

Fler nyheter
Prenumerera på nyheter