Centrum för klinisk forskning

Centrum för klinisk forskning, CKF, stödjer och utvecklar klinisk forskning inom hälso- och sjukvården och tandvården i Värmland.

Klinisk forskning är en förutsättning för att ny kunskap genereras och att patienter får tillgång till bästa möjliga vård. Landstingets riktlinje för grundläggande forsknings principer tydliggör hur forskning och evidens ska utgöra en integrerad del av Värmlands hälso- och sjukvård.

CKF erbjuder en stimulerande miljö där du har möjlighet att utbyta idéer med forskningsintresserade och möta forskare som har lång erfarenhet av forskning. Hos oss kan du få stöd i form av:

•  Handledning                 •  Kurser i forskningsmetodik

•  Finansiering                  •  Aktiv seminarieverksamhet

•  Statistiker                       •  Projektplatser och datorer med statistikprogram

 

Aktuellt

       

Kurs
Kliniska prövningar GCP
Den 23-24 april

  Nätverkslunch
För disputerade
Den 28 mars
  CKF-seminarium 
Gestaltande terapier
Den 12 april