Sjukhuset i Torsby

Sjukhuset i Torsby är ett akutsjukhus med huvudansvar för specialistsjukvården i norra Värmland.


Sjukhuset i Torsby.

Sjukhuset i Torsby är länets nordligaste akutsjukhus med verksamhet dygnet runt. I fräscha lokaler inryms akut- och öppenvårdsmottagningen för alla specialiteter. Sjukhuset är kliniklöst, flödesinriktat och utgår från patientens behov. Vi arbetar utifrån visionen "att skapa ett sjukhus där vi själva kan tänka oss vara patienter".

Vi bedriver verksamhet inom medicin, kirurgi, ortopedi, urologi, gynekologi, anestesi, operation och intensivvård, radiologi, laboratorium, fysioterapi/sjukgymnastik, arbetsterapi och palliativ vård. Operationsverksamheten omfattar såväl ortopedi som kirurgi inklusive endoskopisk verksamhet. Här finns också en dialysavdelning, något som underlättar betydligt för dialyspatienterna i norr.

På grund av långa avstånd behandlas även patienter inom bland annat infektion, neurologi och onkologi vid Sjukhuset i Torsby.

 

Sjukhuset i siffror

Antal vårdplatser

  • 85 medicin, kirurgi, övriga specialiteter
  • 6 intensivvård

Antalet besök vid akutmottagningen

  • cirka 13 000 per år

Antal anställda

  • cirka 500