Sjukhuset i Torsby

Sjukhuset i Torsby är ett akutsjukhus med huvudansvar för specialistsjukvården i norra Värmland.


Sjukhuset i Torsby.

Sjukhuset i Torsby är ett av de tre akutsjukhusen som finns i Värmland. Sjukhuset är kliniklöst, flödesinriktat och utgår från patientens behov. Vi erbjuder såväl akut som planerad sjukvård. Vi arbetar utfrån visionen "att skapa ett sjukhus där vi själva kan tänka oss vara patienter".

På sjukhuset finns 85 vårdplatser och 6 intensivvårdsplatser som är fördelade på fyra vårdavdelningar, en avdelning för patienter som behöver intensivvård och hjärtintensivvård.

Vi bedriver verksamhet inom medicin, kirurgi, ortopedi, urologi, gynekologi, anestesi, operation och intensivvård, radiologi, laboratorium, sjukgymnastik, arbetsterapi och palliativ vård. Operationsverksamheten omfattar såväl ortopedi som kirurgi inklusive endoskopisk verksamhet.