eHälsa

eHälsa handlar om att göra hälso- och sjukvården till en integrerad del av vårt informationssamhälle.