Vårdplanering (samarbete in- och utskrivning)

Kommuner och landsting ska samarbeta kring och med patienter vid in- och utskrivning från sjukhus för att erbjuda en god och säker vård och omsorg med kontinuitet.