Vårdinformatör

Vårdinformatören kan du kontakta för vägledning i vården när det gäller valmöjligheter, vårdgaranti, patienträttigheter och andra allmänna frågor som rör hälso- och sjukvård.


Telefonnummer 054-61 43 83 eller mejl poms@liv.se.

Broschyrer med allmän information om hälso- och sjukvården:

Bra att veta - för dig som besöker hälso- och sjukvården (PDF)

Vart vänder jag mig - Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (PDF)

Om du är vårdgivare och inte har möjlighet att skriva ut broschyerna, finns de att köpa för 20 kr styck. Skicka i så fall ett e-postmeddelande till poms@liv.se med uppgift om den adress dit du vill ha broschyren skickad.

Om du är privatperson kan du beställa broschyrerna hos vårdinformatören.