Vårdhygien

Vårdhygien har en rådgivande funktion för all vård inom landsting och kommunal vård. Vårdhygiens främsta uppgift är att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner samt att förebygga smittspridning genom rådgivning, utbildning och riktlinjer.