Vårdguiden 1177 för vårdpersonal

1177.se ger lättbegriplig information om sjukdomar, undersökningar, behandlingar och hur vården fungerar. Använd 1177.se som ett verktyg i mötet med patienten.