Transfusionsanvisningar

Information om olika blodkomponenter och förberedelser inför blodtransfusion inom Landstinget i Värmland.