Tolkcentralen och tolkbeställning

Tolkcentralen i Värmland erbjuder tolkservice till alla döva, personer med dövblindhet, hörselskadade och vuxendöva i Värmlands län. Tolkcentralen är placerad på hörselvården på Centralsjukhuset i Karlstad.