Teknisk beredskap för hjälpmedel

Landstinget i Värmland och länets kommuner har en gemensam teknisk beredskap på helger för hjälpmedel. Det är Hjälpmedelsservice som ansvarar för att bemanna den tekniska beredskapen.


Relaterad information


Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering