Taltest (beställa boken)

Taltestet är ett hjälpmedel för att se vilka barn som är i behov av logopedhjälp. Du kan beställa boken hos Barnhälsovårdsenheten.