Systemiskt möte

Systemiskt möte är en strukturerad icke värderande demokratisk metod för lärande och utveckling som skapar delaktighet och känsla av sammanhang.

Metoden skapar förutsättningar för ömsesidig dialog och är ett verktyg för att tänka tillsammans och utanför ramarna.

Ett systemiskt möte utgår från en verklig händelse som involverar patient, brukare, kund, medarbetare eller chef. Mötet leds av en samtalsledare och följer en logiskt strukturerad ram, den systemiska cirkeln. Strukturen driver deltagarna att reflektera och synliggöra underliggande orsaker, mönster och val. Mötet betonar varje individs personliga ansvar och åtagande för sig själv, gruppen och organisationen.

Det systemiska mötet startar med att en av deltagarna berättar en personlig berättelse om en verklig händelse. Berättelsen processas genom den systemiska cirkeln för att ta fram konkreta alternativ och förslag till lösningar.

_

Om du vill veta mera om systemiskt möte och hur metoden fungerar och kan användas, har behov av handledning och stöd inför ett systemiskt möte eller vill få en nystart och komma med i en reaktiveringsgrupp; Kontakta Gun-Britt Hagenö, 054-61 41 88 eller Lars Högblom, 054-61 42 37.