Systemiskt möte (samtalsledarutbildning)

Systemiskt möte är en strukturerad icke värderande demokratisk metod för lärande och utveckling som skapar delaktighet och ger känsla av sammanhang.

Relaterad information

Motiverande samtal