Strama Värmland

Strama Värmland är en strategigrupp för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens.