Stick- och skärskador

Information från Smittskydd Värmland om stick- och skärskador.