Standardiserad utskrivning

Med standardiserad utskrivning ökar vi vårdkvaliteten genom en delaktig och trygg patient. Patienten vet vad som är planerat under vårdtiden och vad som kommer ske efter hemkomst.